Betingelser for bruk av regObs

Data som ligger på regObs er lisensiert under Norsk lisens for offentlige data (NLOD) som er kompatibel med CC Navngivelse 3.0 Norge (CC BY 3.0). Lisensteksten finner du på data.norge.no/nlod/no og creativecommons.org/licenses/by/3.0/no/deed.no.

Navngivelse av kilden gjøres avhengig av tjenesten

Logoen til regObs finnes på: tinyurl.com/regobs-logo. Når du bruker data skal du så langt det lar seg gjøre lenke til regobs.varsom.no.

Data som ligger i regObs er ”som den er”. Den kan inneholde feil og utelatelser. NVE gir ingen garantier for informasjonens aktualitet og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon.

Når du bidrar med observasjoner i regObs aksepterer du at disse data kan gjenbrukes av andre gitt betingelsene over.