Registrering

En registrering gjøres ved å sende ved å sende selve registeringen som en json string til web service.

      
        $.ajax({"
          "url:"https://api.nve.no/hydrology/regobs/webapi/registration",
          "type: "post","
          "contentType: "application/json",
          "headers: {
            "regObs_apptoken": "00000000-0000-0000-0000-00000000",
            "ApiJsonVersion": "3.2.0.18527"
          },"
          "data: dataToSend"
        "}).done().fail();
      
      
 • url: kan være https://api.nve.no/hydrology/regobs/webapi/registration for produksjon eller https://api.nve.no/hydrology/demo/regobs/webapi/ for demo.
 • headers:
    regObs_apptoken: en unik id som fås av regObs teamet.
    ApiJsonVersion: hvilken versjon av api'et som brukes.
 • data: selve registrering sendes som en json string. Se her for mer informasjon om oppbygningen av denne strengen.

En registrering består i grove trekk av

 • Type hendelse (snø, is, vann eller jord)
 • Observatør. Dette er en unik id (guid) og kommer fra regObs systemet.
 • Tidspunkt for hendseln
 • Lokasjon
 • Observasjoner/hendelser

I tillegg må det settes en regObs_apptoken. Dette settes som en custom http header med en unik id. Denne id'en lages av regObs-administrator og fås ved forespørsel.

Et eksempel på en http header med apptoken og rett content type er

      
        "headers: {
              "regObs_apptoken": "00000000-0000-0000-0000-00000000"
             }
      
      

KDV tabeller

KDV er views i regObs databasen som brukes til å beskrive en hendelse. Disse view'ene inneholder en fremmednøkling som må registreres med en id i registreringsobjektet.

F.eks så må AvalancheTID registreres med en id fra AvalancheKDV tabellen.

        "Snow_AvalancheKDV": [
              {
                "Id": 0,
                "Name": "Ikke gitt"
              },
              {
                "Id": 10,
                "Name": "Løssnøskred"
              },
              {
                "Id": 20,
                "Name": "Flakskred"
              },
              {
                "Id": 30,
                "Name": "Sørpeskred"
              },
              {
                "Id": 40,
                "Name": "Skavlfall"
              },
              {
                "Id": 99,
                "Name": "Ukjent"
              }
            ]
          
        

Alle KDV elementene ligger her.


Eksempel på en enkel snø faretegn observasjon

 • GeoHazardTID: Type hendelse
 • ObserverGuid: Observatør
 • DtObsTime: Tidspunkt for registrering
 • ObsLocation: Sted for hendelse
 • DangerObs: Faretegn, med område og beskrivelse

En observasjon i enkleste form trenger bare inneholde ett faretegn (DangerObs). GeoHazardTID og DangerSignTID knyttes mot henholdsvis GeoHazardKDV og DangerSignKDV tabellene.

          
            {
              "Registrations": [
                {
                  "GeoHazardTID": 10,
                  "ObserverGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
                  "DtObsTime": "2014-03-24T07:58:59.516Z",
                  "ObsLocation": {
                    "Latitude": "59,92944",
                    "Longitude": "10,70746",
                    "Uncertainty": "100",
                    "UTMSourceTID": "0"
                  },
                  "DangerObs": [
                    {
                      "DangerSignTID": "1",
                      "Comment": "Område: På dette stedet. Beskrivelse: "
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          
        

Eksempel på en registrering med flere skredaktiviteter

 • GeoHazardTID: Type hendelse
 • ObserverGuid: Observatør
 • DtObsTime: Tidspunkt for registrering
 • ObsLocation: Sted for hendelse
 • AvalancheActivityObs: Skredaktivitet

En observasjon kan inneholde ett eller flere skredaktiviteter (AvalancheActivityObs). EstimatedNumTID, DestructiveSizeTID, og AvalancheTID knyttes mot henholdsvis EstimatedNumKDV, DestructiveSizeKDV og AvalancheKDV tabellene.

          
            {
              "Registrations": [
                {
                  "GeoHazardTID": 10,
                  "ObserverGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
                  "DtObsTime": "2014-03-24T08:30:36.879Z",
                  "ObsLocation": {
                    "Latitude": "59,92944",
                    "Longitude": "10,70746",
                    "Uncertainty": "100",
                    "UTMSourceTID": "0"
                  },
                  "AvalancheActivityObs": [
                    {
                      "Aspect": "1",
                      "HeigthStartZone": "100",
                      "DtAvalancheTime": "2014-03-24T07:25:48.824Z",
                      "EstimatedNumTID": "2",
                      "DestructiveSizeTID": "1",
                      "AvalancheTID": "10",
                      "Comment": "Ett lite skredaktivitet"
                    },
                    {
                      "Aspect": "90",
                      "HeigthStartZone": "400",
                      "DtAvalancheTime": "2014-03-24T04:29:58.779Z",
                      "EstimatedNumTID": "3",
                      "DestructiveSizeTID": "3",
                      "AvalancheTID": "20",
                      "Comment": "Noen større skredaktiviteter"
                    },
                    {
                      "Aspect": "270",
                      "HeigthStartZone": "1700",
                      "DtAvalancheTime": "2014-03-24T02:30:28.841Z",
                      "EstimatedNumTID": "5",
                      "DestructiveSizeTID": "5",
                      "AvalancheTID": "40",
                      "Comment": "Mange større skredaktivitet"
                    }
                  ]
                }
              ]
            }
          
          

Eksempel på en registrering med flere ulike observasjoner

 • GeoHazardTID: Type hendelse
 • ObserverGuid: Observatør
 • DtObsTime: Tidspunkt for registrering
 • ObsLocation: Sted for hendelse
 • DangerObs: Faretegn
 • AvalancheEvalProblem2: Skredproblem
 • SnowSurfaceObservation: Snødekke

Faretegn og skredproblem kan inneholde flere registreringer, mens snødekke bare kan bare inneholde ett.

          
            {
              "Registrations": [
                {
                  "GeoHazardTID": 10,
                  "ObserverGuid": "00000000-0000-0000-0000-000000000000",
                  "DtObsTime": "2014-03-24T11:54:55.488Z",
                  "ObsLocation": {
                    "Latitude": "59,92944",
                    "Longitude": "10,70746",
                    "Uncertainty": "100",
                    "UTMSourceTID": "0"
                  },
                  "DangerObs": [
                    {
                      "DangerSignTID": "5",
                      "Comment": "Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: "
                    },
                    {
                      "DangerSignTID": "3",
                      "Comment": "Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: "
                    }
                  ],
                  "AvalancheEvalProblem2": [
                    {
                      "AvalCauseTID": "13",
                      "AvalCauseDepthTID": "3",
                      "AvalCauseAttributes": 1,
                      "AvalancheExtTID": "20",
                      "AvalTriggerSimpleTID": "10",
                      "AvalProbability": "0",
                      "DestructiveSizeTID": "0",
                      "ExposedHeightComboTID": 1,
                      "ExposedHeight1": 0,
                      "ExposedHeight2": 0,
                      "ValidExposition": "00000000",
                      "Comment": ""
                    }
                  ],
                  "SnowSurfaceObservation": {
                    "SnowDepth": "0.0100",
                    "NewSnowDepth24": "0.0200",
                    "NewSnowLine": "1200",
                    "SnowDriftTID": "2",
                    "Comment": ""
                  }
                }
              ]
            }