Registrering

En registrering gjøres ved å sende ved å sende selve registeringen som en json string til web service.

      
$.ajax({
  url: "https://{baseUrl}/registration/insert",
  type: "post",
  contentType: "application/json",
  headers: {
    "regObs_apptoken": "00000000-0000-0000-0000-00000000",
  },
  data: dataToSend
}).done().fail();
      
      
 • url: For å finne riktig URL se baseUrl i regObs Web Api dokumentasjon
 • Request headers:
    regObs_apptoken: en unik id som fås av regObs teamet.
 • data: selve registrering sendes som en json string. Se her for mer informasjon om oppbygningen av denne strengen.

En registrering består i grove trekk av

 • Type hendelse (snø, is, vann eller jord)
 • Observatør. Dette er en unik id (guid) og kommer fra regObs systemet.
 • Tidspunkt for hendelsen
 • Lokasjon
 • Observasjoner/hendelser

I tillegg må det settes en regObs_apptoken. Dette settes som en custom http header med en unik id. Denne id'en lages av regObs-administrator og fås ved forespørsel. alle registreringer sendt uten gyldig 'regObs_apptoken'-header vil bli forkastet.

Et eksempel på en http header med apptoken og rett content type er

      
        headers: {
              "regObs_apptoken": "00000000-0000-0000-0000-00000000"
             }
      
      

KDV tabeller

KDV er views i regObs databasen som brukes til å beskrive en hendelse. Disse view'ene inneholder en fremmednøkling som må registreres med en id i registreringsobjektet.

F.eks så må AvalancheTID registreres med en id fra AvalancheKDV tabellen.

        "Snow_AvalancheKDV": [
              {
                "Id": 0,
                "Name": "Ikke gitt"
              },
              {
                "Id": 10,
                "Name": "Løssnøskred"
              },
              {
                "Id": 20,
                "Name": "Flakskred"
              },
              {
                "Id": 30,
                "Name": "Sørpeskred"
              },
              {
                "Id": 40,
                "Name": "Skavlfall"
              },
              {
                "Id": 99,
                "Name": "Ukjent"
              }
            ]
          
        

Alle KDV elementene ligger her.


Eksempel på en enkel snø faretegn observasjon

 • GeoHazardTID: Type hendelse
 • ObserverGuid: Observatør
 • DtObsTime: Tidspunkt for observasjonen
 • ObsLocation: Sted for hendelse
 • DangerObs: Faretegn, med område og beskrivelse

En observasjon i enkleste form trenger bare inneholde ett faretegn (DangerObs). GeoHazardTID og DangerSignTID knyttes mot henholdsvis GeoHazardKDV og DangerSignKDV tabellene.

          
{
	"Id": "73dabb0d-7e8e-4859-a428-81916cae4f97",
  "GeoHazardTID": 10,
  "ObserverGuid": "73dbbb0d-7e8e-4859-a428-81916cae4f97",
  "DtObsTime": "2014-03-24T07:58:59.516Z",
  "ObsLocation": {
    "Latitude": "59,92944",
    "Longitude": "10,70746",
    "Uncertainty": "100",
    "UTMSourceTID": "0"
  },
  "DangerObs": [
    {
      "DangerSignTID": "1",
      "Comment": "Område: På dette stedet. Beskrivelse: "
    }
  ]
}
          
        

Eksempel på en registrering med flere skredaktiviteter

 • GeoHazardTID: Type hendelse
 • ObserverGuid: Observatør
 • DtObsTime: Tidspunkt for registrering
 • ObsLocation: Sted for hendelse
 • AvalancheActivityObs: Skredaktivitet

En observasjon kan inneholde ett eller flere skredaktiviteter (AvalancheActivityObs). EstimatedNumTID, DestructiveSizeTID, og AvalancheTID knyttes mot henholdsvis EstimatedNumKDV, DestructiveSizeKDV og AvalancheKDV tabellene.

          
{
 	"Id": "73dbbb0d-7e8e-4659-a428-81916cae4f98",
	"GeoHazardTID": 10,
	"ObserverGuid": "73dbbb0d-7e8e-4859-a428-81916cae4f97",
	"DtObsTime": "2014-03-24T08:30:36.879Z",
	"ObsLocation": {
	 "Latitude": "59,92944",
	 "Longitude": "10,70746",
	 "Uncertainty": "100",
	 "UTMSourceTID": "0"
	},
	"AvalancheActivityObs": [
	 {
	 	 "AvalancheActivityObsID" : 0,
	   "Aspect": "1",
	   "HeigthStartZone": "100",
	   "DtAvalancheTime": "2014-03-24T07:25:48.824Z",
	   "EstimatedNumTID": "2",
	   "DestructiveSizeTID": "1",
	   "AvalancheTID": "10",
	   "Comment": "Ett lite skredaktivitet"
	 },
	 {
	   "AvalancheActivityObsID" : 1,
	   "Aspect": "90",
	   "HeigthStartZone": "400",
	   "DtAvalancheTime": "2014-03-24T04:29:58.779Z",
	   "EstimatedNumTID": "3",
	   "DestructiveSizeTID": "3",
	   "AvalancheTID": "20",
	   "Comment": "Noen større skredaktiviteter"
	 },
	 {
	 	"AvalancheActivityObsID" : 2,
	   "Aspect": "270",
	   "HeigthStartZone": "1700",
	   "DtAvalancheTime": "2014-03-24T02:30:28.841Z",
	   "EstimatedNumTID": "5",
	   "DestructiveSizeTID": "5",
	   "AvalancheTID": "40",
	   "Comment": "Mange større skredaktivitet"
	 }
	]
}
          
          

Eksempel på en registrering med flere ulike observasjoner

 • GeoHazardTID: Type hendelse
 • ObserverGuid: Observatør
 • DtObsTime: Tidspunkt for registrering
 • ObsLocation: Sted for hendelse
 • DangerObs: Faretegn
 • AvalancheEvalProblem2: Skredproblem
 • SnowSurfaceObservation: Snødekke

Faretegn og skredproblem kan inneholde flere registreringer, mens snødekke bare kan bare inneholde ett.

                  
{
	"Id": "83dabb0d-7e8e-4859-a428-81916cae4f97",
  "GeoHazardTID": 10,
  "ObserverGuid": "73dbbb0d-7e8e-4859-a428-81916cae4f97",
  "DtObsTime": "2014-03-24T11:54:55.488Z",
  "ObsLocation": {
    "Latitude": "59,92944",
    "Longitude": "10,70746",
    "Uncertainty": "100",
    "UTMSourceTID": "0"
  },
  "DangerObs": [
    {
      "DangerSignTID": "5",
      "Comment": "Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: "
    },
    {
      "DangerSignTID": "3",
      "Comment": "Område: I denne fjellsiden. Beskrivelse: "
    }
  ],
  "AvalancheEvalProblem2": [
    {
      "AvalCauseTID": "13",
      "AvalCauseDepthTID": "3",
      "AvalCauseAttributes": 1,
      "AvalancheExtTID": "20",
      "AvalTriggerSimpleTID": "10",
      "AvalProbability": "0",
      "DestructiveSizeTID": "0",
      "ExposedHeightComboTID": 1,
      "ExposedHeight1": 0,
      "ExposedHeight2": 0,
      "ValidExposition": "00000000",
      "Comment": ""
    }
  ],
  "SnowSurfaceObservation": {
    "SnowDepth": "0.0100",
    "NewSnowDepth24": "0.0200",
    "NewSnowLine": "1200",
    "SnowDriftTID": "2",
    "Comment": ""
  }
}