Bruk f.eks. jsonlint eller jsonviewer for å få en bedre oversikt over objektet.
Dette er basert på JSON schema som er en slags standard på hvordan man skal beskrive JSON data.


{"Registrations":{"description":"Denne tabellen knytter observatør, sted og observasjonene sammen. Poetisk sagt er den navet i en registrering. Merknad: For å opprette en ny registrering kreves gyldig observerID og ObsLocationId","type":"array","properties":[{"GeoHazardTID":{"description":"Sett naturfare. Tabellen brukes av alle naturfarer (snø, jord, vann, is). The GeoHazardKD unique identifier","type":"integer","required":true},"ObserverGuid":{"description":"Unik ID for observatører (brukere). Denne lages av regObs systemet.","type":"guid","required":true},"ObsLocationID":{"description":"Unik ID på ulike observasjonssteder","type":"int","required":true},"DtObsTime":{"description":"Tiden da observasjonen ble gjort.","type":"datetime","required":true},"CompetenceLevelTID":{"description":"Kompetansen på observatøren. Gitt i CompetenceLevelKD. Knyttet mot ObserverID i ObserverHazardsComp. The ComptenenceLevelKD unique identifier","type":"int"},"ObserverGroupID":{"description":"Hvis en bruker registrerer en observasjon på vegne av en gruppe legges det til her.","type":"int"},"Comment":{"description":"Kommentarfelt brukt av systemet.","type":"string","maximum":2048},"SourceTID":{"description":"Kildereferanse på en registrering. F.eks. har brukeren sette dette selv eller er det referert til fra nyheter. The SourceKD unique identifier","type":"int"},"AvalancheActivityObs":{"description":"Tabell for skredaktivitet.","type":"array","properties":[{"AvalancheActivityObsID":{"description":"Unik id på denne tabellen da flere er mulig pr RegID.","type":"int","required":true},"Aspect":{"description":"Hvilken side av fjellene har skredene gått? Gis i grader slik gitt på kompass. 0 er nord og 90 er øst osv.","type":"short","required":true},"HeigthStartZone":{"description":"Meter over havet på løsneområdet.","type":"short","required":true},"DtAvalancheTime":{"description":"Når gikk skredene? Her bruker vi feltet som en ca. tid og brukerene oppfordres til å anta best mulig.","type":"datetime","required":true},"DestructiveSizeTID":{"description":"Hvor store er skredene?. The DestructiveSizeKD unique identifier","type":"short"},"EstimatedNumTID":{"description":"Hvor mange skred er gått? The EstimatedNumKD unique identifier","type":"short"},"AvalancheTID":{"description":"Typen skred som er gått. The AvalancheKD unique identifier","type":"short"},"AvalancheTriggerTID":{"description":"Hva utløste skredet? Det er ofte beskrevet som det svake laget i snødekket. The AvalancheTriggerKD unique identifier","type":"short"},"TerrainStartZoneTID":{"description":"Hva slags terrengtype var det i løsneområdet. The TerrainStartZoneKD unique identifier","type":"short"},"SnowLine":{"description":"Hvor går snøgrensa i området?","type":"short"},"UsageFlagTID":{"description":"Bruksflagg er ikke implementert enda. Hensikten er å kunne flagge en observasjon som godkjent, underkjent, overført historisk database mm.","type":"short"},"Comment":{"description":"Kommentarfelt for å skrive utfyllende tekst om observasjonen.","type":"string"}}]},"AvalancheDangerObs":{"description":"Provide description for AvalancheDangerObs","type":"array","properties":[{"AvalancheDangerObsID":{"description":"The AvalancheDangerObsID id","type":"int","required":true},"DangerSignTID":{"description":"The DangerSignKD unique identifier","type":"short"},"UsageFlagTID":{"description":"The UsageFlagKD unique identifier","type":"short"},"Comment":{"description":"Any comments","type":"string"}}]},"AvalancheEvalProblem2":{"description":"Tabell for skredproblemet. Denne har vært under skredfarevurderingsskjema. ","type":"array","properties":[{"AvalancheEvalProblem2ID":{"description":"Unik id på denne tabellen da flere er mulig pr RegID.","type":"short","required":true},"AvalancheExtTID":{"description":"Skredtype. I appen er dette 1. felt under skredproblem. The AvalancheExtKD unique identifier","type":"short"},"AvalProbabilityTID":{"description":"Sannsynlighet for skred. The AvalProbabilityKD unique identifier","type":"short"},"AvalTriggerSimpleTID":{"description":"The AvalTriggerSimpleKD unique identifier","type":"short"},"DestructiveSizeTID":{"description":"Sannsynlig tilleggsbelastning for å utløse skred. The DestructiveSizeKD unique identifier","type":"short"},"AvalCauseTID":{"description":"Hvilket svakt lag løsner skredet på? The AvalCauseKD unique identifier","type":"short"},"AvalCauseDepthTID":{"description":"Hvor dypt ligger det overnevnte svake laget? The AvalCauseDepthKD unique identifier","type":"short"},"AvalCauseAttributes":{"description":"AvalCauseAttributes er flagging. Det som lagres er ugunstige egenskaper til det svake laget i snøen. Dette er flervalgsliste. Om valg 1 og 4 er valgt lagres 9 (binært 1001). Om valg 1 og 2 er valgt lagres 3 (binært 11). Om bare valg 3 er valgt lagres 4 (binært 100)","type":"short"},"ValidExposition":{"description":"Velg utsatte retninger","type":"string","maximum":8},"ExposedHeight1":{"description":"Øverste høyde på “utsatt høyde” symbolet.","type":"int"},"ExposedHeight2":{"description":"Nederste høyde på “utsatt høyde” symbolet.","type":"int"},"ExposedHeightComboTID":{"description":"Hvilket symbol brukes? Er utsatt tereng over ExposedHeight2 eller under den? The ExposedHeightComboKD unique identifier","type":"short"},"Comment":{"description":"Kommentar til skredproblemet","type":"string"}}]},"AvalancheEvaluation3":{"description":"Tabell for skredfarevurdering.","type":"object","properties":{"AvalancheEvaluation":{"description":"Her blir Skredfarevurdering skrevet inn. I appen blir “Utstrekning” lagt til som tekst i denne kolonnen","type":"string","maximum":1024},"AvalancheDevelopment":{"description":"Her blir forventet utvikling skrevet inn.","type":"string","maximum":1024},"AvalancheDangerTID":{"description":"Faregrad. The AvalancheDangerKD unique identifier","type":"short"},"UsageFlagTID":{"description":"Bruksflagg er ikke implementert enda. Hensikten er å kunne flagge en observasjon som godkjent, underkjent, overført historisk database mm. The UsageFlagKD unique identifier","type":"short"},"ForecastCorrectTID":{"description":"Felt hvor observatøren kan fortelle de syns varslet stemmer. Valg fra liste gitt i ForecastCorrectKD. The ForecastCorrectKD unique identifier","type":"short"},"ForecastComment":{"description":"Kommetarfelt for utdypende kommentar om varslet stemmer eller ikke.","type":"string","maximum":1024}}},"AvalancheObs":{"description":"Provide description for AvalancheObs","type":"object","properties":{"Aspect":{"description":"Eksposisjon","type":"short"},"HeightStartZone":{"description":"Høyde i løsneområde","type":"short"},"HeightStopZone":{"description":"Høyde i stoppområdet","type":"short"},"DestructiveSizeTID":{"description":"Størrelse. The DestructiveSizeKD unique identifier","type":"short"},"AvalancheTriggerTID":{"description":"Skredutløser. The AvalancheTriggerKD unique identifier","type":"short"},"AvalancheTID":{"description":"Skredtype. The AvalancheKD unique identifier","type":"short"},"TerrainStartZoneTID":{"description":"Terrengtype i løsneområdet. The TerrainStartZoneKD unique identifier","type":"short"},"UTMZoneStop":{"description":"UTMZoneStop","type":"short"},"UTMEastStop":{"description":"UTMEastStop","type":"int"},"UTMNorthStop":{"description":"UTMNorthStop","type":"int"},"UTMEastStart":{"description":"UTMEastStart","type":"int"},"DtAvalancheTime":{"description":"Tid da skredet gikk. DtAvalancheTime","type":"datetime","required":true},"SnowLine":{"description":"SnowLine","type":"short"},"ValidExposition":{"description":"ValidExposition","type":"string"},"AvalCauseTID":{"description":"Skredutløser. The AvalCauseTID unique identifier","type":"short"},"FractureHeight":{"description":"Bruddhøyde","type":"int"},"FractureWidth":{"description":"Bruddbredde","type":"int"},"Trajectory":{"description":"Skredbanenavn","type":"string"},"StartLat":{"description":"StartLat","type":"string"},"StartLong":{"description":"StartLong","type":"string"},"StopLat":{"description":"StopLat","type":"string"},"StopLong":{"description":"StopLong","type":"string"},"UsageFlagTID":{"description":"UsageFlagKDV","type":"short"},"Comment":{"description":"Comment","type":"string"}}},"AvalancheWarning":{"description":"Provide description for AvalancheWarning","type":"object","properties":{"CanPublish":{"description":"","type":"bool","required":true},"DtValidToTime":{"description":"DtValidToTime","type":"datetime","required":true},"DtNextWarningTime":{"description":"DtNextWarningTime","type":"datetime","required":true},"Day0AvalDangerTID":{"description":"The Day0AvalDangerKD unique identifier","type":"short","required":true},"Day0ValidExposition":{"description":"Day0ValidExposition","type":"string","maximum":8},"Day0ValidHeightRelative":{"description":"Day0ValidHeightRelative","type":"string","maximum":3},"Day0AvalProblemTID1":{"description":"The Day0AvalProblemKD unique identifier","type":"short"},"Day0AvalProblemTID2":{"description":"The Day0AvalProblemKD unique identifier","type":"short"},"Day0AvalProblemTID3":{"description":"The Day0AvalProblemKD unique identifier","type":"short"},"Day1AvalDangerTID":{"description":"The Day1AvalDangerKD unique identifier","type":"short"},"Day1ValidExposition":{"description":"Day1ValidExposition","type":"string","maximum":8},"Day1ValidHeightRelative":{"description":"Day1ValidHeightRelative","type":"string","maximum":3},"Day1AvalProblemTID1":{"description":"The Day1AvalProblemKD unique identifier","type":"short"},"Day1AvalProblemTID2":{"description":"The Day1AvalProblemKD unique identifier","type":"short"},"Day1AvalProblemTID3":{"description":"The Day1AvalProblemKD unique identifier","type":"short"},"Day2AvalDangerTID":{"description":"The Day2AvalDangerKD unique identifier","type":"short"},"Day2ValidExposition":{"description":"Day2ValidExposition","type":"string","maximum":8},"Day2ValidHeightRelative":{"description":"Day2ValidHeightRelative","type":"string","maximum":3},"Day2AvalProblemTID1":{"description":"The Day2AvalProblemKD unique identifier","type":"short"},"Day2AvalProblemTID2":{"description":"The Day2AvalProblemKD unique identifier","type":"short"},"Day2AvalProblemTID3":{"description":"The Day2AvalProblemKD unique identifier","type":"short"},"AvalancheWarning1":{"description":"AvalancheWarning1","type":"string","maximum":1024},"AvalancheEvaluation":{"description":"AvalancheEvaluation","type":"string","maximum":1024},"WeatherEvaluation":{"description":"WeatherEvaluation","type":"string","maximum":1024},"SnowEvaluation":{"description":"SnowEvaluation","type":"string","maximum":1024},"AvalanchePublisherTID":{"description":"The AvalanchePublisherKD unique identifier","type":"short"},"UsageFlagTID":{"description":"The UsageFlagKD unique identifier","type":"short","required":"true"},"InternalComment":{"description":"InternalComment","type":"string","maximum":1024},"Comment":{"description":"Comment","type":"string","maximum":1024},"DtValidFromTime":{"description":"DtValidFromTime","type":"datetime"}}},"CompressionTest":{"description":"Provide description for CompressionTest","type":"array","properties":[{"CompressionTestID":{"description":"The CompressionTestKD unique identifier","type":"int","required":true},"CompressionTestTID":{"description":"The CompressionTestKDV unique identifier","type":"short"},"TapsFracture":{"description":"TapsFracture","type":"short"},"TapsFullPropagation":{"description":"TapsFullPropagation","type":"short"},"PropagationTID":{"description":"The PropagationKD unique identifier","type":"short"},"FractureDepth":{"description":"FractureDepth","type":"decimal","precision":5,"scale":2},"StabilityEvalTID":{"description":"The StabilityEvalKD unique identifier","type":"short"},"UsageFlagTID":{"description":"The UsageFlagKD unique identifier","type":"short"},"ComprTestFractureTID":{"description":"The ComprTestFractureKD unique identifier","type":"short"},"Comment":{"description":"Comment","type":"string"}}]},"DangerObs":{"description":"Tabell for registrering av faretegn. ","type":"array","properties":[{"DangerObsID":{"description":"Settes av systemet. Teller fra 0 og opp pr RegID","type":"int","required":true},"GeoHazardTID":{"description":"Sett naturfare. Tabellen brukes av alle naturfarer (snø, jord, vann, is). The GeoHazardKD unique identifier","type":"short","required":true},"DangerSignTID":{"description":"Faretegn er listet i tabellen DangerSignKD. The DangerSignKD unique identifier","type":"short","required":true},"UsageFlagTID":{"description":"Bruksflagg er ikke implementert enda. Hensikten er å kunne flagge en observasjon som godkjent, underkjent, overført historisk database mm. The UsageFlagKD unique identifier","type":"short","required":true},"Comment":{"description":"Kommentarfelt for å skrive utfyllende tekst om faretegnet.","type":"string","maximum":1024}}]},"GeneralObservation":{"description":"Generell observasjon (eller fritekstfelt som skjema heter på regObs.no) er en joker. Om ingen andre skjema dekker det en observatør har på hjertet så kan denne benyttes. Denne observasjonstypen har også vært brukt når det har vært vanskeligheter med andre skjema.","type":"object","properties":{"GeoHazardTID":{"description":"Sett naturfare. Tabellen brukes av alle naturfarer (snø, jord, vann, is).","type":"short","required":true},"ObsHeader":{"description":"Overskriften (hovedpoenget).","type":"string","maximum":100},"ObsComment":{"description":"Selve registreringen.","type":"string","maximum":2048},"UsageFlagTID":{"description":"Bruksflagg er ikke implementert enda. Hensikten er å kunne flagge en observasjon som godkjent, underkjent, overført historisk database mm.","type":"short","required":true},"Comment":{"description":"Kommentarfelt for å skrive utfyllende tekst","type":"string","maximum":1024}}},"IceCoverObs":{"description":"Tabell for isdekningsgrad av en innsjø eller en elv. Registrering består av nåtilstanden og hvilken tilstand vi går fra. Dette sier noe om utviklingen på isforholdene.","type":"object","properties":{"IceCoverBeforeTID":{"description":"Hvordan har vannet vært isdekt før den aktuelle observajonen? Feks var det isfritt? Feltet sier noe om hvordan utviklingen er. The IceCoverBeforeKD unique identifier","type":"short","required":true},"IceCoverTID":{"description":"Hvordan er vannet dekket av is nå. The IceCoverKD unique identifier","type":"short","required":true},"IceCapacityTID":{"description":"Bæreevne. IceCapacityKD unique identifier","type":"short","required":true},"IceSkateabilityTID":{"description":"Skøytebarhet. IceSkateabilityKD unique identifier","type":"short","required":true},"UsageFlagTID":{"description":"Flagger en observasjon som godkjent, underkjent, overført historisk database mm. The UsageFlagKD unique identifier","type":"short","required":true},"Comment":{"description":"Kommentarfelt for å skrive utfyllende tekst om observasjonen.","type":"string","maximum":1024}}},"IceThickness":{"description":"Tabell for istykkelse. Denne tabellen utfylles av IceThicknessLayer som gir mulighet til å legge til enkeltlag i isen og ikke bare total istykkelse slik denne tabellen gjør.","type":"object","properties":{"SnowDepth":{"description":"Mengden tørr snø oppå isen. Verdi i meter [m].","type":"decimal","precision":8,"scale":3},"SlushSnow":{"description":"Mengden sørpe oppå isen. Verdi i meter [m].","type":"decimal","precision":8,"scale":3},"IceThicknessSum":{"description":"Total istykkelse. I tabellen IceThicknessLayer kan individuelle islag registreres. Summen av dem skal samsvare med IceThickenssSum. Verdi i meter [m].","type":"decimal","precision":8,"scale":3},"IceHeightBefore":{"description":"Isen kan være presset under vannspeilet eller flyte oppå. Her registreres denne høyden før borring. IceHeightBefore = 0 betyr at isen er tørr og negative verdier angir overvann. Verdi i meter [m].","type":"decimal","precision":8,"scale":3},"IceHeightAfter":{"description":"Isen kan være presset under vannspeilet eller flyte oppå. Her registreres denne høyden etter borring. IPositive verdier angir at vannet står nedi hulet og og negative verdier angir overvann. Verdi i meter [m].","type":"decimal","precision":8,"scale":3},"UsageFlagTID":{"description":"Bruksflagg er ikke implementert enda. Hensikten er å kunne flagge en observasjon som godkjent, underkjent, overført historisk database mm. The UsageFlagKD unique identifier","type":"short"},"Comment":{"description":"Comment","type":"string","maximum":1024},"IceThicknessLayer":{"description":"Provide description for IceThicknessLayer","type":"array","properties":[{"IceLayerID":{"description":"The IceLayerKD unique identifier","type":"short","required":true},"IceLayerTID":{"description":"The IceLayerKD unique identifier","type":"short"},"IceLayerThickness":{"description":"IceLayerThickness","type":"decimal","precision":8,"scale":3},"Comment":{"description":"Comment","type":"string","maximum":1024}}]}}},"Incident":{"description":"Tabell for registrering av hendelser. Merk: vårt jord, jord og stein (GeoHazardTID = 20, 30 og 40) bruker ikke dette mer. Nødvendige felter flyttet over til LandSlideObs. ","type":"object","properties":{"GeoHazardTID":{"description":"Sett naturfare. Tabellen brukes av alle naturfarer (snø, jord, vann, is).","type":"short","required":true},"ActivityInfluencedTID":{"description":"Hva ble påvirket av hendelsen. Valgene er gitt i ActivityInfluencedKD. The ActivityInfluencedKD unique identifier","type":"short"},"DamageExtentTID":{"description":"Skadeomfang. Hva var konsekvensen av hendelsen. Valgene gitt i DamageExtentKD. The DamageExtentKD unique identifier","type":"short","required":true},"ForecastAccurateTID":{"description":"Var det et varsel utstedt og stemte det? The ForecastAccurateKD unique identifier","type":"short"},"DtEndTime":{"description":"Om hendelsen strakte seg ut i tid, når sluttet den å gjelde? Feks, når åpnet veien igjen etter raset?","type":"datetime"},"IncidentHeader":{"description":"Hendelsen beskrives med overskrift ..","type":"string","maximum":100},"IncidentIngress":{"description":".. med ingress eller sammendrag ..","maximum":512,"type":"string"},"IncidentText":{"description":".. og teksten eller artikkelen. ","maximum":2048,"type":"string"},"SensitiveText":{"description":"Vi har lagt opp til et felt for internkommentar. Denne kolonnen vises ikke på tjenestelaget og i view.","maximum":2048,"type":"string"},"UsageFlagTID":{"description":"Bruksflagg er ikke implementert enda. Hensikten er å kunne flagge en observasjon som godkjent, underkjent, overført historisk database mm. The UsageFlagKD unique identifier","type":"short"},"Comment":{"description":"","type":"string"},"IncidentURLs":{"description":"Provide description for IncidentURLs","type":"Array","properties":[{"UrlID":{"description":"UrlID","type":"int","required":true},"UrlDescription":{"description":"UrlDescription","type":"string","maximum":1024},"UrlLine":{"description":"UrlLine","type":"string","maximum":1024}}]}}},"LandSlideObs":{"description":"Tabell for registrering av våt jord-, jord- og steinskredhendelser (GeoHazardTID = 20, 30 og 40). Tabellen omfavner litt skredteknisk data og litt om konsekvens av hendelsen. Merk: startpunktet (løsneområdet) for skredet er gitt i obslocation tabellen og i denne tabellen registreres stopppunktet for skredet.","type":"object","properties":{"StartLat":{"description":"Latitude start posisjon","type":"string"},"StartLong":{"description":"Long start posisjon","type":"string"},"StopLat":{"description":"Latitude stopp posisjon","type":"string"},"StopLong":{"description":"Long stopp posisjon","type":"string"},"DtLandSlideTime":{"description":"Når gikk skredet? Dette er ikke det samme tidspunktet da skredet ble observert.","type":"datetime"},"UTMNorthStart":{"description":"Hvor startet skredet? Nordlig UTM sone uten desimaler.","type":"int"},"UTMEastStart":{"description":"Hvor startet skredet? Østlig UTM sone uten desimaler.","type":"int"},"UTMZoneStart":{"description":"Hvor startet skredet? UTM sone. Merk at kartene i norge ligger mellom UTM32 og 34.","type":"short"},"UTMNorthStop":{"description":"Hvor stoppet skredet? Nordlig UTM sone uten desimaler.","type":"int"},"UTMEastStop":{"description":"Hvor stoppet skredet? Østlig UTM sone uten desimaler.","type":"int"},"UTMZoneStop":{"description":"Hvor stoppet skredet? UTM sone. Merk at kartene i norge ligger mellom UTM32 og 34.","type":"short"},"LandSlideTID":{"description":"Hva slags type skred er det snakk om? Valg gitt i LandSlideKD. The LandSlideKD unique identifier","type":"short","required":true},"LandSlideTriggerTID":{"description":"Hva utløste skredet? The LandSlideTriggerKD unique identifier","type":"short","required":true},"LandSlideSizeTID":{"description":"Hvor stort er skredet? The LandSlideSizeKD unique identifier","type":"short","required":true},"UsageFlagTID":{"description":"Bruksflagg er ikke implementert enda. Hensikten er å kunne flagge en observasjon som godkjent, underkjent, overført historisk database mm. The UsageFlagKD unique identifier","type":"short","required":true},"GeoHazardTID":{"description":"Spesifiser skredtype. vått jordskred?, jordskred eller steinskred? GeoHazardTID = 20, 30 og 40 er aktuelle. The GeoHazardKD unique identifier","type":"short"},"ActivityInfluencedTID":{"description":"Hva ble påvirket av hendelsen. Valgene er gitt i ActivityInfluencedKD. The ActivityInfluencedKD unique identifier","type":"short"},"ForecastAccurateTID":{"description":"Var det et varsel utstedt og stemte det? The ForecastAccurateKD unique identifier","type":"short"},"DamageExtentTID":{"description":"Skadeomfang. Hva var konsekvensen av hendelsen. Valgene gitt i DamageExtentKD. The DamageExtentKD unique identifier","type":"short"},"Comment":{"description":"Kommentarfelt for å skrive utfyllende tekst om observasjonen.","type":"string","maximum":1024}}},"ObsLocation":{"description":"Lokasjon for hendelse","type":"object","properties":{"Latitude":{"description":"Latitude","type":"string","required":true},"Longitude":{"description":"Longitude","type":"string","required":true},"ObsLocationID":{"description":"ObsLocationID","type":"int"},"LocationName":{"description":"Navn på stedet","type":"string","maximum":60},"UTMZone":{"description":"UTM sone. Merk at kartene i norge ligger mellom UTM32 og 34","type":"short"},"UTMEast":{"description":"Østlig UTM sone uten desimaler","type":"int"},"UTMNorth":{"description":"Nordlig UTM sone uten desimaler","type":"int"},"UTMSourceTID":{"description":"Kildehenvisning på hvordan koordinaten er satt. (GPS i tlf, klikk i kart, osv). Verdier gitt i UTMSourceKD","type":"short"},"ForecastRegionTID":{"description":"Anngir varslingsregion stedet tilhører. Varslingsregioner gitt i ForecastRegionKD. The ForecastRegionKD unique identifier","type":"short"},"MunicipalNo":{"description":"Kommune nr stedet tilhører","type":"string","maximum":4},"LocationDescription":{"description":"Beskriver stedet.","type":"string","maximum":1024},"Comment":{"description":"Kommentarfelt brukt av systemet. Altså vises ikke til brukerne.","type":"string","maximum":1024},"UTMUncertainty":{"description":"Usikkerhet i posisjon i meter. Anslås på web og i app hentes det fra gps.","type":"int"}}},"Picture":{"description":"Tabell for bilder.","type":"array","properties":[{"PictureImage":{"description":"Billed objektet.","type":"byte[]"},"Photographer":{"description":"Navn på fotograf.","type":"string","maximum":60},"Copyright":{"description":"Rettigheter til bilde.","type":"string","maximum":60},"Aspect":{"description":"Hvilken himmelretning peker bilde. Gis i grader slik gitt på kompass. 0 er nord og 90 er øst osv.","type":"short"},"GeoHazardTID":{"description":"Sett naturfare. Tabellen brukes av alle naturfarer (snø, jord, vann, is). The GeoHazardKD unique identifier","type":"short"},"UsageFlagTID":{"description":"Bruksflagg er ikke implementert enda. Hensikten er å kunne flagge en observasjon som godkjent, underkjent, overført historisk database mm. The UsageFlagKD unique identifier","type":"short"},"RegistrationTID":{"description":"Hva er bildet av. Dette feltet relaterer bildet til en observasjonstype. Feks værobservasjon, faretegn, osv. The RegistrationKD unique identifier","type":"short"},"PictureComment":{"description":"Kommentarfelt for bildet. F.eks for å beskrive det.","type":"string","maximum":2048}}]},"SnowCoverObs":{"description":"Provide description for SnowCoverObs","type":"object","properties":{"DepthHoarThickness":{"description":"DepthHoarThickness","type":"decimal","precision":5,"scale":2},"CriticalLayerExists":{"description":"CriticalLayerExists","type":"bool"},"CriticalLayerLocation":{"description":"CriticalLayerLocation","type":"decimal","precision":5,"scale":2},"CriticalLayerTID":{"description":"The CriticalLayerKD unique identifier","type":"short"},"SnowPilotRef":{"description":"SnowPilotRef","type":"string","maximum":100},"UsageFlagTID":{"description":"UsageFlagTID","type":"short"},"Comment":{"description":"Comment","type":"string"}}},"SnowSurfaceObservation":{"description":"Tabell for snøoverflateobservasjoner. Skjema forenkles noe høsten 2013 så derfor fases noen dataelementer ut også","type":"object","properties":{"SnowDepth":{"description":"Total snødybde i cm. Vi ønsker et gjennomsnitt for området. ","type":"decimal","precision":5,"scale":2},"NewSnowDepth24":{"description":"Nysnødybde i cm. Vi ønsker et gjennomsnitt for området","type":"decimal","precision":5,"scale":2},"NewSnowLine":{"description":"Nysnøgrensa. Hvor faller nedbør som snø? Meter over havet.","type":"short"},"SnowDriftTID":{"description":"Hvor mye har vinden transportert snøen? Valg fra nedtrekksmeny. The SnowDriftKD unique identifier","type":"short"},"HeightLimitLayeredSnow":{"description":"Grense lagdelt snø (moh)","type":"decimal","precision":5,"scale":2},"Snowline":{"description":"Snøgrense (moh)","type":"short"},"UsageFlagTID":{"description":"Bruksflagg","type":"short"},"Comment":{"description":"Kommentarfelt for å skrive utfyllende tekst om observasjonen.","type":"string"}},"WaterLevel":{"description":"Tabell for registrering var vannstand. Det gis mulighet for å beskrive som tekst i WaterLevelDescribed eller som tallverdi i WaterLevelValue. På regObs.no og i appen er dette ett inputtfelt som analyserer det som er skrevet og fører verdi i riktige kolonner.","type":"object","properties":{"WaterLevelDescribed":{"description":"Felt for å beskrive vannstanden. Feks relativt et hus eller mot andre faste ting i terrenget. Verdi i meter [m].","type":"string","maximum":512},"WaterLevelValue":{"description":"Om vannstanden kan beskrives settes i tallverdi relativt en flomstøtte, metermål eller som meter over havet.","type":"decimal","precision":7,"scale":2},"WaterLevelRefTID":{"description":"Vannstand beskrevet i feltene WaterLevelDescribed eller WaterLevelValue er relativt (referanseverdi) noe. Mulige valg gitt i WaterLevelRefKD. < 200 = elver, >= 200 innsjøer. The WaterLevelRefKD unique identifier","type":"short","required":true},"MeasuredDischarge":{"description":"Faktisk vannføring. Dette er verdi målt av en felthydrolog og ikke en som er estimert ut fra vannstand. Verdi i kubikkmeter [m3].","type":"decimal","precision":5,"scale":2},"UsageFlagTID":{"description":"Bruksflagg er ikke implementert enda. Hensikten er å kunne flagge en observasjon som godkjent,. The UsageFlagKD unique identifier","type":"short","required":true},"Comment":{"description":"Comment","type":"string","maximum":1024}}}}}]}}