GridTimeSeries data (GTS)

Introduksjon

Apiet leverer en tidsserie med data for et punkt.

For en demo åpne http://www.xgeo.no og klikk på et punkt i kartet. Da leses data fra apiet. Det vises i grafen og som en verdi for punktet.

Operasjoner

[ Base url: http://gts.nve.no/api ]
GridTimeSeries
Tidsserie data for en grid celle
GET /GridTimeSeries/{x}/{y}/{startdato}/{sluttdato}/{temalag}.{format}
Returnerer tidsserie data for en et punkt i en grid celle

Parameters

Name Description
x *
string
(path)

x koordinat i UTM zone 33N

y *
string
(path)

y koordinat i UTM zone 33N

string
(path)

Man spesifiserer datoen slik: 'YYYY-MM-DD', hvis man skal spørre etter tre timers data, spesifiserer man time slik: format: 'YYYY-MM-DDT03'

string
(path)

Man spesifiserer datoen slik: 'YYYY-MM-DD', hvis man skal spørre etter tre timers data, spesifiserer man time slik: format: 'YYYY-MM-DDT03'

string
(path)

temalag er datagridet man vil spørre.

Tilgjengelige temalag finner man her: 

string
(path)

Man spesifiserer retur formatet med json (standard), xml eller csv.

 

Responses

Forklaring på feltene:

 • Theme: kodenavn på temalaget
 • FullName: fullt navn på temalaget
 • NoDataValue: verdi som indikerer at det ikke finnes en verdi
 • X: UTM zone 33N koordinat
 • Y: UTM zone 33N koordinat
 • StartDate: starttid for den returnerte tidsserien
 • EndDate: sluttdato for den returnerte tidsserien
 • PrognoseStartDate: brukes ikke foreløpig
 • Unit: måleenheten, f.eks: mm, cm, m etc.
 • TimeResolution: tidsoppløsning i minutter
 • Altitude: gjennomsnittlig meter over havet for grid cella
 • Data: liste med data, sortert fra startdato
{"Theme":"rr","FullName":"Døgnnedbør v2.0","NoDataValue":65535,"X":953709,"Y":7938592,"StartDate":"01.01.2018 06:00:00","EndDate":"02.01.2018 06:00:00","PrognoseStartDate":"null","Unit":"mm","TimeResolution":1440,"Altitude":129,"Data":[5,6]}
<GridTimeSerieModel>
 <Theme>rr</Theme>
 <FullName>Døgnnedbør v2.0</FullName>
 <NoDataValue>65535</NoDataValue>
 <X>953709</X>
 <Y>7938592</Y>
 <StartDate>01.01.2018 06:00:00</StartDate>
 <EndDate>02.01.2018 06:00:00</EndDate>
 <Unit>mm</Unit>
 <TimeResolution>1440</TimeResolution>
 <Altitude>129</Altitude>
 <Data>
  <anyType>5</anyType>
  <anyType>6</anyType>
 </Data>
</GridTimeSerieModel>
GET /GridTimeSeries/raw/{x}/{y}/{startdato}/{sluttdato}/{temalag}.{format}
Returnerer tidsserie data for en et punkt i en grid celle

Forskjellen fra standard GridTimeSerie er at rådataen returneres.

Parameters

Name Description
x *
string
(path)

x koordinat i UTM zone 33N

y *
string
(path)

y koordinat i UTM zone 33N

string
(path)

Man spesifiserer datoen slik: 'YYYY-MM-DD', hvis man skal spørre etter tre timers data, spesifiserer man time slik: format: 'YYYY-MM-DDT03'

string
(path)

Man spesifiserer datoen slik: 'YYYY-MM-DD', hvis man skal spørre etter tre timers data, spesifiserer man time slik: format: 'YYYY-MM-DDT03'

string
(path)

temalag er datagridet man vil spørre.

Tilgjengelige temalag finner man her: 

string
(path)

Man spesifiserer retur formatet med json (standard), xml eller csv.

 

GET /GridTimeSeries/Themes/{format}
Returnerer alle temalag

Parameters

Name Description
string
(path)

Man spesifiserer retur formatet med json (standard), xml eller csv.

 

Responses

{"Name":"rr","Fullname":"Døgnnedbør v2.0","FirstDateInTimeSerie":"1957-01-01","HumanReadableUnit":"mm","RawUnit":"mm","NoDataValue":65535,"TimeResolutionInMinutes":1440}
<Theme>
 <Name>rr</Name>
 <Fullname>Døgnnedbør v2.0</Fullname>
 <FirstDateInTimeSerie>1957-01-01</FirstDateInTimeSerie>
 <HumanReadableUnit>mm</HumanReadableUnit>
 <RawUnit>mm</RawUnit>
 <NoDataValue>65535</NoDataValue>
 <TimeResolutionInMinutes>1440</TimeResolutionInMinutes>
</Theme>

Versjoner

Produksjon

Apiet er ikke versjonert. Det er kun en prod versjon.

Versjon Prod Base URL: https://gts.nve.no/api Opprettet: 01/01/2012