Nettleiestatistikk

Introduksjon

Formålet med statistikken er å gi et bilde av nettleien som en typisk kunde vil møte i ulike nettområder. Statistikken viser også hvordan nettleien utvikler seg over tid.

Statistikken gjengir nettleien på hvert nettnivå. Den inneholder bare nettleie for prioritert overføring (ikke utkoblbart forbruk).

Nettselskapene rapporterer tariffer til NVE i januar hvert år og ved tariffendringer i løpet av året. NVE har ikke kontrollert nettselskapenes omregning av nettleien og kan ikke garantere at det er beregnet i henhold til gjeldene forskrifter.

Operasjoner

[ Base url: http://api.nve.no/web/EnergyMarket ]
HouseholdValues
Henter nettleiestatistikk for husholdninger
GET /GetHouseholdValues
Henter nettleiestatistikk for husholdninger

Parameters

Name Description
integer
(query)

Hent data fra og med denne datoen til i dag. Datasettet starter fra 01.02.2004 (20040201).

vat *
boolean
(query)

Med eller uten moms

boolean
(query)

Med eller uten forbruksavgift

Responses

[{"NettomrAdrNr":10251,"NettomrNavn":"Trøgstad Elverk AS","Fylke":"ØF","TarifferGjeldendeFraOgMed":20170101,"Fastledd_krPrKunde":2000,"Energiledd_oerePrKWh":57.3,"Omregnet_m20000KWh_oerePrKWh":67.3},"...","..."]

Values

Name Description
NettomrNavn , NettomrAdrNr

Navn og nummer på nettverksområde

Fylke

Initialer for fylket.

Fastledd_krPrKunde , Energiledd_oerePrKWh , Omregnet_m20000KWh_oerePrKWh

Øre per kilowattimer (KWh) for forskjellige ledd.

CabinValues
Henter nettleiestatistikk for hytter og fritidsboliger
GET /GetCabinValues
Henter nettleiestatistikk for hytter og fritidsboliger

Parameters

Name Description
integer
(query)

Hent data fra og med denne datoen til i dag. Datasettet starter fra 01.02.2004 (20040201).

vat *
boolean
(query)

Med eller uten moms

boolean
(query)

Med eller uten forbruksavgift

Responses

[{"NettomrAdrNr":10251,"NettomrNavn":"Trøgstad Elverk AS","Fylke":"ØF","TarifferGjeldendeFraOgMed":20170101,"Fastledd_krPrKunde":2575,"Energiledd_oerePrKWh":57.3,"Omregnet_m4000KWh_oerePrKWh":121.7},"...","..."]

Values

Name Description
NettomrNavn , NettomrAdrNr

Navn og nummer på nettverksområde

Fylke

Initialer for fylket.

Fastledd_krPrKunde , Energiledd_oerePrKWh , Omregnet_m20000KWh_oerePrKWh

Øre per kilowattimer (KWh) for forskjellige ledd.

Versjoner

Produksjon

Versjon 1 Base URL: http://api.nve.no/web/EnergyMarket