RegObs

Introduksjon

Dette APIet skal fases ut i nær fremtid, bruk heller regObsWeb API

regObs er et registreringsverktøy for naturfarerelaterte observasjoner. Data brukes av de nasjonale varslingstjenestene, men er også tilgjengelig for andre som vil gjøre egne vurderinger.

RegObsServices API er basert på REST. Det bruker Open Data Protocol (OData) for å eksponere ut dataene. Mer om OData finner du her.

Bruk

Data på regObs produseres av brukerne av regObs og foreligger ”som den er”. Den kan inneholde feil og utelatelser. NVE gir ingen garantier for informasjonens aktualitet og tar ikke ansvar for at data kan gi feil eller villedende informasjon. Antall stjerner (1-5) beskriver kompetansenivået til den som leverer observasjoner. Uten stjerner er kompetansen ukjent eller lav.

Navngivelse av datakilden gjøres ved å merke bearbeidelsen med:

 • regObs datasett: data fra regObs vises med regObs logo, etterfulgt av en tekst
 • regObs enkeltdata: i tilfellene på regObs hvor det er en bestemt kilde som brukes (eg. et bilde eller en observasjon) henvises det til den aktuelle observatøren.
 • øvrige tilfeller: ved å merke bearbeidelsen med NVEs logo, etterfulgt av en tekst.

Les mer på regObs bloggen om:

Feil og HTTP statuskoder

Ved feil returneres HTTP statuskode 400 med en tekst som beskriver feilen. Mer om OData statuskoder finner du her.
200 returneres ved suksess.

Versjoner

Produksjon

Det vil komme nye versjoner av APIet, så det er et versjonsnummer i lenken. Vi lar gamle versjoner leve i 6 måneder før de blir fjernet uten varsel.

Versjon 3.2.0 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v3.2.0/Odata.svc Opprettet: 05/09/2017
 • Nye tabeller:
  • DamageObs, DamageObsPicture, WaterLevelMeasurement, WaterLevelMeasurementPicture 
 • Dette API'et er nå kun for lesing, skrive rettigheter vil bli fjernet fra de andre versjonene uten forvarsel
  • Bruk regObsWebAPI for skriving.
Versjon 3.1.0 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v3.1.0/Odata.svc Opprettet: 29/03/2017
Versjon 3.0.6 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v3.0.6/Odata.svc Opprettet: 04/01/2017
 • Versjonsnummeret er satt opp til 3.0.6 for å være i synk med Web og Api.
Versjon 1.0.1 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v1.0.1/Odata.svc Opprettet: 18/04/2016
 • Pga en feil i databasen måtte vi gjøre om på en ID fra short til int. Det gjelder PictureID. I alle gamle versjoner av api'et vil view og tabeller som refererer dette feltet feile:
  View: AllRegistrationsV, AllRegistrationsIceV, AllRegistrationsLandslideV, AllRegistrationsWaterV, AllRegistrationsSnowV, IskartOneStationV, PictureRegistrationTidV, PictureV
  Tabell: Picture
 • Lagt til gammelt view: AvalancheWarningV, AvalancheWarning2V, AvalancheWarnProblemV
Versjon 1.0.0 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v1.0.0/Odata.svc Opprettet: 18/01/2016
 • Lagt til ny tabell: AvalancheActivityObs2
 • Lagt til nytt view: AvalancheActivityObs2V
 • Urls tabellen er oppdatert, nytt felt: UsageFlagTID
 • IncidentURLs tabellen er oppdatert, nytt felt: UsageFlagTID
 • RegistrationMetaDataV er oppdatert, nye felt: SourceTID, SourceName, GeoHazardName
 • Slettet tabell: AvalancheWarning, AvalancheWarning2, AvalancheWarnProblem
 • Slettet view: AvalancheWarningV, AvalancheWarning2V, AvalancheWarning2RawV
Versjon 0.9.9 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v0.9.9/Odata.svc Opprettet: 20/03/2015
 • Lagt til view: AvalancheProblemV
Versjon 0.9.8 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v0.9.8/Odata.svc Opprettet: 05/03/2015
 • Oppdatert view: IceCoverObsV, IskartAllRegistrationsV, IskartOneStationV, IskartPlotIceThicknessV, IskartRegionRegistrationV
 • Slettet view: IskartNewRegistrationV
Versjon 0.9.7 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v0.9.7/Odata.svc Opprettet: 19/01/2015
 • Lagt til nye view: IskartAllRegistrationsV, IskartNewRegistrationV, IskartOneStationV og IskartRegionRegistrationV
Versjon 0.9.6 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v0.9.6/Odata.svc
 • Lag til: IceSkateability and IceCapacity
Versjon 0.9.5 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v0.9.5/Odata.svc
 • Lag til: IceCoverAfterV. Oppdatert IceCoverObsV med nye felter
Versjon 0.9.4 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v0.9.4/Odata.svc
 • Lag til: GeneralObservationV, ColumnTestV, AvalancheObsV og AvalancheWarningV
Versjon 0.9.3 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v0.9.3/Odata.svc
Versjon 0.9.1 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v0.9.1/Odata.svc Opprettet: 08/05/2014
 • Nye view: RegistrationMetaDataV
Versjon 0.9.0 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v0.9.0/Odata.svc Opprettet: 10/02/2014
 • Større endringer
 • Ny måte å registrere skredproblem og skredakivitet
 • Flere nye KD tabeller
Versjon 0.8.8 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v0.8.8/Odata.svc Opprettet: 05/03/2013
 • Mindre endringer
Versjon 0.8.7 Base URL: api.nve.no/hydrology/regobs/v0.8.7/Odata.svc Opprettet: 05/03/2013
 • Obslocation tabell og ObsLocationV er oppdatert, nytt felt: UTMUncertainty
 • Ny KD tabell: SourceKD. Sier om observasjonen er sett, eller blitt fortalt
 • Registration tabellen er oppdatert, nytt felt: SourceTID. Se punkt over
 • LandslideObs tabellen er oppdatert, nye felt: DtLandSlideTimeEnd, GeoHazardTID, ActivityInfluencedTID, ForecastAccurateTID, DamageExtentTID
 • LandslideObsV er oppdatert, nye felt: DtLandSlideTimeEnd, GeoHazardName, ActivityInfluencedName, ForecastAccurateName, DamageExtentName
 • Urls tabellen er oppdatert, nytt felt: GeoHazardTID