Magasinstatistikk

Swagger

Bruk swagger for ytterligere dokumentasjon av apiet.

https://nvebiapi.nve.no/swagger/ui/index#/Magasinstatistikk

Operasjoner

[ Base url: https://nvebiapi.nve.no/api/Magasinstatistikk ]
Magasinstatistikk
GET /HentOffentligData/
Henter magasinstatistikk

Responses

[{"Dato_Id":"08/04/2019 07:21:11","OmrType":"EL","Omrnr":2,"ISO_aar":2019,"ISO_uke":13,"Fyllingsgrad":0.446426451,"Kapasitet_TWh":33.83109,"Fylling_TWh":15.1030941,"Neste_Publiseringsdato":"10/04/2019 13:00:00","Fyllingsgrad_forrige_uke":0.449541748,"Endring_fyllingsgrad":-0.00311529636}]

Values

Name Description
Dato_Id

Dato ID

OmrType

Område type

Omrnr

Område nummer

ISO_aar

ISO år

ISO_uke

ISO uke

Fyllingsgrad

Fyllingsgrad

Kapasitet_TWh

Kapasitet TWh

Fylling_TWh

Fylling TWh

Neste_Publiseringsdato

Neste publiseringsdato

Fyllingsgrad_forrige_uke

Fyllingsgrad forrige uke

Endring_fyllingsgrad

Endring fyllingsgrad

GET /HentOffentligDataSisteUke/
Henter magasinstatistikk siste uke

Responses

[{"Dato_Id":"08/04/2019 07:21:11","OmrType":"EL","Omrnr":2,"ISO_aar":2019,"ISO_uke":13,"Fyllingsgrad":0.446426451,"Kapasitet_TWh":33.83109,"Fylling_TWh":15.1030941,"Neste_Publiseringsdato":"10/04/2019 13:00:00","Fyllingsgrad_forrige_uke":0.449541748,"Endring_fyllingsgrad":-0.00311529636}]

Values

Name Description
Dato_Id

Dato ID

OmrType

Område type

Omrnr

Område nummer

ISO_aar

ISO år

ISO_uke

ISO uke

Fyllingsgrad

Fyllingsgrad

Kapasitet_TWh

Kapasitet TWh

Fylling_TWh

Fylling TWh

Neste_Publiseringsdato

Neste publiseringsdato

Fyllingsgrad_forrige_uke

Fyllingsgrad forrige uke

Endring_fyllingsgrad

Endring fyllingsgrad

GET /HentOffentligDataMinMaxMedian/
Henter magasinstatistikk min, max og median

Responses

[{"Dato_Id":"08/04/2019 07:21:11","OmrType":"EL","Omrnr":2,"ISO_aar":2019,"ISO_uke":13,"Fyllingsgrad":0.446426451,"Kapasitet_TWh":33.83109,"Fylling_TWh":15.1030941,"Neste_Publiseringsdato":"10/04/2019 13:00:00","Fyllingsgrad_forrige_uke":0.449541748,"Endring_fyllingsgrad":-0.00311529636}]

Values

Name Description
Dato_Id

Dato ID

OmrType

Område type

Omrnr

Område nummer

ISO_aar

ISO år

ISO_uke

ISO uke

Fyllingsgrad

Fyllingsgrad

Kapasitet_TWh

Kapasitet TWh

Fylling_TWh

Fylling TWh

Neste_Publiseringsdato

Neste publiseringsdato

Fyllingsgrad_forrige_uke

Fyllingsgrad forrige uke

Endring_fyllingsgrad

Endring fyllingsgrad

GET /HentOmråder/
Henter områder for magasinstatistikk

Responses

{"Land":[[{"Navn":"Norge","Navn_langt":"Norge","Beskrivelse":"Hele landet","OmrType":"NO","Omrnr":0}]]}

Values

Name Description
OmrType

Område type

Omrnr

Område nummer

Navn

Navn

Navn_langt

Versjoner

Produksjon

Versjon 1 Base URL: https://nvebiapi.nve.no/api/Magasinstatistikk Opprettet: 08/04/2019