Magasinstatistikk

Norge har over 1600 vannkraftverk som står for 96 % av kraftproduksjonen i landet. Hver uke samler Norges vassdrags- og energidirektorat inn vannstandsmålinger fra de 489 viktigste vannmagasinene for å holde oversikt over kraftsituasjonen i landet.

Les mer på Om magasinstatistikken - NVE

Dataene under er hentet fra: https://biapi.nve.no/nettleiestatistikk/swagger/index.html