api.nve.no er et grensesnitt mot et utvalg av data fra Norges vassdrags- og energidirektorat.

JSON

Elsertifikater

Elsertifikater er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare energikilder.

JSON XML

Flomvarsling

NVE overvåker den hydrologiske tilstanden i vassdrag over hele landet, og vurderer faren for flom for de nærmeste dagene på regionalt nivå.

JSON XML Annet

GridTimeSeries data (GTS)

GTS Apiet leverer en tidsserie med data for et punkt.

JSON

Hydrologiske data

Hydrologisk avdeling i NVE er nasjonal faginstans for hydrologi og skal sikre en forsvarlig innhenting og tolkning av hydrologiske data.

JSON XML

Inntektsrammer

Reguleringsmyndigheten for Energi (RME) regulerer nettselskapenes inntekter, som blant annet omfatter å vedta en årlig inntektsramme som de må forholde seg til.

JSON XML

Jordskredvarsling

NVE utarbeider daglig jordskredvarsler som beskriver aktsomhetsnivå og skredtype på regionalt nivå.

JSON

UTGÅTT Kulturminner i vassdrags- og energisektoren

Henter ut et representativt utvalg av anlegg presentert som kulturminner for sektoren.

JSON XML

Magasinstatistikk

Ukentlig statistikk av energilagring i norske vannmagasiner

JSON XML

Nettleiestatistikk

Formålet med statistikken er å gi et bilde av nettleien som en typisk kunde vil møte i ulike nettområder.

Annet

NVE Account Authentication

NVE-account is an AzureAD B2C service for maintaining user accounts

JSON

Regobs

API for fetching and saving geo hazard related observations

JSON XML

Snøskredvarsel

Snøskredvarslingen i Norge utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde.

JSON

Vannkraftdatabase

Informasjon om norske vannkraftverk

JSON

UTGÅTT Vassmagasinstatistikk

Statistikken skal omfatte magasin som samla har 97,5 prosent av den totale magasinkapasiteten til landet (84,3 TWh).

JSON

Vindkraftdatabase

Informasjon om norske vindkraftverk

JSON XML Annet

Web Map Service (WMS)

NVEs geografiske fagdata er tilgjengelig fra egen karttjeneste.