Snøskredvarsel

Introduksjon

Snøskredvarslingen i Norge utgir varsler etter internasjonal standard. Formålet med varslingen er å unngå tap av liv og verdier som følge av snøskred. Snøskredvarslingen i Norge utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde.

Bruk av varslingsdata

Dataene er fritt tilgjengelige for bruk.

Ved bruk av varslingsdata så er ikke varselet komplett uten at alle data presenteres. Vi foretrekker at du ikke utelukker varslingsdata basert på eget skjønn.

Navngivelse av datakilden gjøres ved å merke bearbeidelsen med: Varsler fra Snøskredvarslingen i Norge og www.varsom.no

Her er vår presentasjon av dataene: http://www.varsom.no/Snoskred/

Format

SnøskredAPIet er basert på REST. Det leverer data som XML eller json (json er standard format om ikke annet er spesifisert). Kun GET er støttet.

Man spesifiserer json eller xml ved å sette Accept i request header.

Accept:

 • application/json
 • application/xm

Https:

 • For å få APIet via https så må man spesifisere https i urlen. Det er ingen redirect forløpig.

Swagger

Bruk swagger for ytterligere dokumentasjon av apiet

https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v6.3.0/swagger/

Versjoner

Produksjon

Det vil komme nye versjoner av APIet, så det er et versjonsnummer i lenken. Vi lar gamle versjoner leve minst 6 måneder før de blir slettet uten forvarsel.

Versjon 6.3.0 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v6.3.0/api Opprettet: 01/12/2023
 • Endring i AvalancheWarningDetail
  • Nye felter:
   • IsTendency (Hvis den er satt til true, betyr det at det er et redusert varsel, og inneholder kun hovedbudskap
Versjon 6.2.1 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v6.2.1/api Opprettet: 31/10/2022
 • Endringer i AvalancheWarningSimple
  • Nye felter
   • DangerIncreaseTime (beskriver når faren er størst for aktuell faregrad)
   • DangerDecreaseTime (beskriver når faren avtar for aktuell faregrad)
Versjon 4.0.2 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v4.0.2/api Opprettet: 23/10/2018
 • Ingen signaturendringer.
  •  Kun xml header er lagt til på alle xml feeder, og og xml formater
  •   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • Ytelses forbedringer ved historiske søk 

Test

Vi har en test versjon som kan brukes for å teste mot. Denne blir oppdatert uten forvarsel. Og vil alltid inneholde de siste endringene.

Her er vår presentasjon av test dataene: http://test-varsom.nve.no/snoskred/varsling/

Versjon test 6.3.0 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/test.v6.3.0/api
Versjon test 6.2.1 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/test.v6.2.1/api
Versjon Test Base URL: http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/test/api