Snøskredvarsel

Introduksjon

Snøskredvarslingen i Norge utgir varsler etter internasjonal standard. Formålet med varslingen er å unngå tap av liv og verdier som følge av snøskred. Snøskredvarslingen i Norge utarbeider snøskredvarsler daglig som beskriver faregrad, skredproblem og utsatt terreng for hvert varslingsområde.

Bruk av varslingsdata

Dataene er fritt tilgjengelige for bruk.

Ved bruk av varslingsdata så er ikke varselet komplett uten at alle data presenteres. Vi foretrekker at du ikke utelukker varslingsdata basert på eget skjønn.

Navngivelse av datakilden gjøres ved å merke bearbeidelsen med: Varsler fra Snøskredvarslingen i Norge og www.varsom.no

Her er vår presentasjon av dataene: http://www.varsom.no/Snoskred/

Format

SnøskredAPIet er basert på REST. Det leverer data som XML eller json (json er standard format om ikke annet er spesifisert). Kun GET er støttet.

Man spesifiserer json eller xml ved å sette Accept i request header.

Accept:

 • application/json
 • application/xm

Https:

 • For å få APIet via https så må man spesifisere https i urlen. Det er ingen redirect forløpig.

Swagger

Bruk swagger for ytterligere dokumentasjon av apiet

https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v6.2.1/swagger/

Operasjoner

[ Base url: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v6.2.1/api ]
Warning
Leverer en liste av varsler
GET /Warning/All/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Liste av varsler med alle data for alle regioner

Returnerer en liste av AvalancheWarningDetail for alle regioner hvor antallet per region er spesifisert av dato intervallet. Finnes det ikke et varsel for en gitt dato autogenereres et varsel med nivå 0 for å indikere at regionen ikke er vurdert den datoen. 

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler; idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

En liste av AvalancheWarningDetail

[{"RegId":10928,"PreviousWarningRegId":10927,"RegionId":3007,"RegionName":"Vest-Finnmark","RegionTypeId":10,"RegionTypeName":"A","CountyList":[{"Id":"fylkesnr","Name":"fylkesnavn"}],"MunicipalityList":[{"Id":"kommunenr","Name":"kommunenavn"}],"UtmEast":786087,"UtmNorth":7803739,"UtmZone":33,"ValidFrom":"24/11/2017 00:00:00","ValidTo":"24/11/2017 23:59:59","NextWarningTime":"25/11/2017 16:00:00","PublishTime":"24/11/2017 08:19:39","DangerLevel":4,"DangerLevelName":"4 Stor","MainText":"Hovedbudskap (norsk)","Author":"anders@nve","AvalancheDanger":"Snøskredfare","EmergencyWarning":"Ikke gitt","SnowSurface":"Snøoverflate","CurrentWeaklayers":"Relevante svake lag","LatestAvalancheActivity":"Skredaktivitet (siste 3 døgn)","LatestObservations":"Andre relevante observasjoner (siste 3 døgn)","AvalancheProblems":[{"AvalancheTypeId":10,"AvalancheTypeName":"Flakskred","AvalancheProblemTypeId":30,"AvalancheProblemTypeName":"Vedvarende svakt lag","AvalancheExtId":15,"AvalancheExtName":"Våte løssnøskred","AvalCauseId":21,"AvalCauseName":"Snødeket gjennomfuktet og ustabilt fra overflaten","DestructiveSizeExtId":6,"DestructiveSizeExtName":"Store","AvalProbabilityId":7,"AvalProbabilityName":"Meget sannsynlig","AvalTriggerSimpleId":21,"AvalTriggerSimpleName":"Liten tilleggsbelastning","AvalPropagationId":3,"AvalPropagationName":"Mange bratte heng","ExposedHeightFill":1,"ExposedHeight1":600,"ExposedHeight2":0,"ValidExpositions":10000011}],"MountainWeather":{"LastSavedTime":"24/11/2017 08:19:39","Comment":"Kommentar om fjellvær","CloudCoverId":20,"CloudCoverName":"Klarvær","MeasurementTypes":{"MeasurementType":{"Id":20,"Name":"Vind","SortOrder":20,"MeasurementSubTypes":{"MeasurementSubType":{"Id":20,"Name":"Styrke","SortOrder":20,"Value":"Sterk kuling"}}}}},"AvalancheAdvices":[{"AdviceID":1,"ImageUrl":"https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v5.0.0/Images/AvalancheAdvice/1.jpg","Text":"Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner."}]}]
<ArrayOfAvalancheWarningDetail>
 <AvalancheWarningDetail>
  <RegId>10928</RegId>
  <PreviousWarningRegId>10927</PreviousWarningRegId>
  <RegionId>3007</RegionId>
  <RegionName>Vest-Finnmark</RegionName>
  <RegionTypeId>10</RegionTypeId>
  <RegionTypeName>A</RegionTypeName>
  <CountyList>
   <County>
    <Id>fylkesnr</Id>
    <Name>fylkesnavn</Name>
   </County>
   <County>...</County>
   <County>...</County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>kommunenr</Id>
    <Name>kommunenavn</Name>
   </Municipality>
   <Municipality>...</Municipality>
   <Municipality>...</Municipality>
  </MunicipalityList>
  <UtmEast>786087</UtmEast>
  <UtmNorth>7803739</UtmNorth>
  <UtmZone>33</UtmZone>
  <ValidFrom>24/11/2017 00:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>24/11/2017 23:59:59</ValidTo>
  <NextWarningTime>25/11/2017 16:00:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>24/11/2017 08:19:39</PublishTime>
  <DangerLevel>4</DangerLevel>
  <DangerLevelName>4 Stor</DangerLevelName>
  <MainText>Hovedbudskap (norsk)</MainText>
  <Author>anders@nve</Author>
  <AvalancheDanger>Snøskredfare</AvalancheDanger>
  <EmergencyWarning>Ikke gitt</EmergencyWarning>
  <SnowSurface>Snøoverflate</SnowSurface>
  <CurrentWeaklayers>Relevante svake lag</CurrentWeaklayers>
  <LatestAvalancheActivity>Skredaktivitet (siste 3 døgn)</LatestAvalancheActivity>
  <LatestObservations>Andre relevante observasjoner (siste 3 døgn)</LatestObservations>
  <AvalancheProblems>
   <AvalancheProblem>
    <AvalancheTypeId>10</AvalancheTypeId>
    <AvalancheTypeName>Flakskred</AvalancheTypeName>
    <AvalancheProblemTypeId>30</AvalancheProblemTypeId>
    <AvalancheProblemTypeName>Vedvarende svakt lag</AvalancheProblemTypeName>
    <AvalancheExtId>15</AvalancheExtId>
    <AvalancheExtName>Våte løssnøskred</AvalancheExtName>
    <AvalCauseId>21</AvalCauseId>
    <AvalCauseName>Snødeket gjennomfuktet og ustabilt fra overflaten</AvalCauseName>
    <DestructiveSizeExtId>6</DestructiveSizeExtId>
    <DestructiveSizeExtName>Store</DestructiveSizeExtName>
    <AvalProbabilityId>7</AvalProbabilityId>
    <AvalProbabilityName>Meget sannsynlig</AvalProbabilityName>
    <AvalTriggerSimpleId>21</AvalTriggerSimpleId>
    <AvalTriggerSimpleName>Liten tilleggsbelastning</AvalTriggerSimpleName>
    <AvalPropagationId>3</AvalPropagationId>
    <AvalPropagationName>Mange bratte heng</AvalPropagationName>
    <ExposedHeightFill>1</ExposedHeightFill>
    <ExposedHeight1>600</ExposedHeight1>
    <ExposedHeight2>0</ExposedHeight2>
    <ValidExpositions>10000011</ValidExpositions>
   </AvalancheProblem>
   <AvalancheProblem>...</AvalancheProblem>
   <AvalancheProblem>...</AvalancheProblem>
  </AvalancheProblems>
  <MountainWeather>
   <LastSavedTime>24/11/2017 08:19:39</LastSavedTime>
   <Comment>Kommentar om fjellvær</Comment>
   <CloudCoverId>20</CloudCoverId>
   <CloudCoverName>Klarvær</CloudCoverName>
   <MeasurementTypes>
    <MeasurementType>
     <Id>20</Id>
     <Name>Vind</Name>
     <SortOrder>20</SortOrder>
     <MeasurementSubTypes>
      <MeasurementSubType>
       <Id>20</Id>
       <Name>Styrke</Name>
       <SortOrder>20</SortOrder>
       <Value>Sterk kuling</Value>
      </MeasurementSubType>
     </MeasurementSubTypes>
    </MeasurementType>
   </MeasurementTypes>
  </MountainWeather>
  <AvalancheAdvices>
   <Advice>
    <AdviceID>1</AdviceID>
    <ImageUrl>https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v5.0.0/Images/AvalancheAdvice/1.jpg</ImageUrl>
    <Text>Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.</Text>
   </Advice>
   <Advice>...</Advice>
   <Advice>...</Advice>
  </AvalancheAdvices>
 </AvalancheWarningDetail>
 <AvalancheWarningDetail>...</AvalancheWarningDetail>
 <AvalancheWarningDetail>...</AvalancheWarningDetail>
</ArrayOfAvalancheWarningDetail>

Values

Name Description
AvalancheType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Flakskred
20 Løssnøskred
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
10 Slab avalanche
20 Loose snow avalanche

 

AvalancheProblemType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
3 Tørre løssnøskred
5 Våte løssnøskred
7 Nysnøflak
10 Fokksnø
20 Nysnø
30 Vedvarende svakt lag
37

Dypt vedvarende svakt lag 

(utgår sesongen 2017/2018)

40 Våt snø
45 Våte flakskred
50 Glideskred
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
3 Loose dry avalanches
5 Loose wet avalanches
7 New snow slab
10 Wind slab avalanches
20 New snow
30 Persistent slab avalanches
37 Persistent deep slab avalanches
40 Wet snow
45 Wet slab avalanches
50 Glide avalanche

 

AvalancheExt
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
40 Skavl
30 Sørpeskred
27 Glideskred
25 Våte flakskred
20 Tørre flakskred
15 Våte løssnøskred
10 Tørre løssnøskred
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
40 Cornice
30 Slush avalanche
27 Glide avalanche
25 Wet slab avalanche
20 Dry slab avalanche
15 Loose wet avalanche
10 Loose dry avalanche
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
40 Wächte
30 Nassschneelawine
27 Gleitschneelawine
25 Nasse Schneebrettlawine
20 Trockene Schneebrettlawine
15 Nasse Lockerschneelawine
10 Trockene Lockerschneelawine
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
40 Opasti
30 Plaz plundre
27 Zdrsni plaz (največkrat talni)
25 Moker kložast plaz
20 Suh kložast plaz
15 Plaz mokrega snega
10 Plaz suhega nesprijetega snega
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
40 Hängdriva
30 Slasklavin
27 Glidlavin
25 Våt flaklavin
20 Torr flaklavin
15 Våt lössnölavin
10 Torr lössnölavin
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
40 Skavl
30 Sørpeskred
27 Glideskred
25 Våte flakskred
20 Tørre flakskred
15 Våte laussnøskred
10 Tørre laussnøskred
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
40 Corniche
30 Avalanche de neige très mouillée (slush)
27 Avalanche de glissement
25 Avalanche de plaque humide
20 Avalanche de plaque sèche
15 Avalanche de neige humide
10 Avalanche de neige sèche sans cohésion
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
40 Skavlfall
30 Slushlavine
27 Glidelavine
25 Våte flakskred
20 Tørre flakskred
15 Våde løssneskred
10 Tørre løssneskred
0 Ikke givet
AvalCause
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
24 Ubunden snø
22 Opphopning av vann i/over lag i snødekket
20 Vann ved bakken/smelting fra bakken
19 Kantkornet snø under skarelag
18 Kantkornet snø over skarelag
16 Kantkornet snø ved bakken
15 Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
14 Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
13 Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
11 Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
10 Nedføyket svakt lag med nysnø
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
24 Loose snow
22 Water pooling in/above snow layers
20 Wet snow/melting near the ground
19 Buried weak layer of faceted snow beneath a crust
18 Buried weak layer of faceted snow above a crust
16 Buried weak layer of faceted snow near the ground
15 Poor bonding between layers in wind deposited snow
14 Poor bonding between crust and overlying snow
13 Buried weak layer of faceted snow near surface
11 Buried weak layer of surface hoar
10 Buried weak layer of new snow
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
24 Lockerschnee
22 Wasseransammlung über Schneeschichten
20 Schmelzen in Bodennähe
19 Kantige Kristalle unter einer Kruste
18 Kantige Kristalle über einer Kruste
16 Kantige Kristalle in Bodennähe
15 Schlechte Bindung innerhalb des Triebschnees
14 Schlechte Bindung zur Kruste
13 Oberflächennahe aufbauend umgewandelte Schwachschicht
11 Schwachschicht aus eingeschneitem Oberflächenreif
10 Schwachschicht aus Neuschnee
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
24 Nesprijet sneg
22 Nabiranje vode med/nad snežnimi plastmi
20 Moker sneg/taljenje blizu tal
19 Zakopana šibka plast sreža pod skorjo
18 Zakopana šibka plast sreža nad skorjo
16 Zakopana šibka plast sreža blizu tal
15 Slabo povezane plasti napihanega snega
14 Slaba povezanost skorje in snega nad njo
13 Zakopana šibka plast sreža blizu površja snežne odeje
11 Zakopana šibka plast površinskega sreža
10 Zakopana šibka plast novega snega
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
24 Obunden snö
22 Ackumulering av vatten över lager
20 Smälter nära marken
19 Facetterad snö under skare
18 Facetterad snö över skare
16 Facetterad snö nära marken
15 Svaga bindningar mellan lager i drevsnön
14 Svaga bindningar mot skare
13 Svagt lager av facetterad snö
11 Svagt lager av rimfrost
10 Svagt lager av lös nysnö
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
24 Ubunden snø
22 Opphoping av vatn i/over lag i snødekket
20 Vatn ved bakken/smelting frå bakken
19 Kantkorna snø under skarelag
18 Kantkorna snø over skarelag
16 Kantkorna snø ved bakken
15 Dårleg binding mellom lag i fokksnøen
14 Dårleg binding mellom glatt skare og overliggande snø
13 Nedsnødd eller nedføyka kantkorna snø
11 Nedsnødd eller nedføyka overflaterim
10 Nedføyka svakt lag med nysnø
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
24 Neige sans cohésion
22 Accumulation d'eau dans / au-dessus des couches de neige
20 Neige humide/fonte près du sol
19 Couche fragile de grains anguleux enfouie sous une croûte
18 Couche fragile de grains anguleux enfouie au-dessus d'une croûte
16 Couche fragile de grains anguleux enfouie près du sol
15 Faible cohésion entre les différentes couches de neige ventée
14 Mauvaise adhérence entre la croûte et la neige sus-jacente
13 Couche fragile de grains anguleux enfouie peu profondément
11 Couche fragile de givre de surface enfouie
10 Couche fragile de neige fraîche/récente enfouie
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
24 Løs sne
22 Ophobning af vand i / over lag i snedækket
20 Vand ved bakken / smeltning fra bakken
19 Buried weak layer of faceted snow beneath a crust
18 Buried weak layer of faceted snow above a crust
16 Kantkornet sne ved bakken
15 Poor bonding between layers in wind deposited snow
14 Dårlig binding mellem skorpe og overliggende sne
13 Begravet eller ned
11 Buried weak layer of surface hoar
10 Begravet svag lag af nysne
0 Ikke givet
AvalProbability
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
7 Meget sannsynlig
5 Sannsynlig
3 Mulig
2 Lite sannsynlig
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
7 Very likely
5 Likely
3 Possible
2 Unlikely
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
7 Sehr wahrscheinlich
5 Wahrscheinlich
3 Möglich
2 Unwahrscheinlich
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
7 Zelo verjetno
5 Verjetno
3 Mogoče
2 Malo verjetno
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
7 Mycket trolig
5 Trolig
3 Möjligt
2 Osannolikt
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
7 Svært sannsynleg
5 Sannsynleg
3 Mogleg
2 Lite sannsynleg
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
7 Très probable
5 Probable
3 Possible
2 Peu probable
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
7 Meget sandsynligt
5 Sandsynligt
3 Muligt
2 Lille sandsynlighed
0 Ikke givet
AvalTriggerSimple
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
60 Svært lett å løse ut
50 Lett å løse ut
40 Vanskelig å løse ut
30 Svært vanskelig å løse ut
22 Naturlig utløst
21 Lett å løse ut
10 Vanskelig å løse ut
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
60 Very easy to trigger
50 Easy to trigger
40 Difficult to trigger
30 Very difficult to trigger
22 Spontaneous release
21 Easy to trigger
10 Difficult to trigger
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
60 Sehr leicht auszulösen
50 Leicht auszulösen
40 Schwer auszulösen
30 Sehr schwer auszulösen
22 Spontanauszulösungen
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
60 Zelo lahko sprožiti
50 Lahko sprožiti
40 Težko sprožiti
30 Zelo težko sprožiti
22 Spontano proženje
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
60 Mycket lätt att utlösa
50 Lätt att utlösa
40 Svårt att utlösa
30 Mycket svårt att utlösa
22 Naturligt utlöst
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
60 Svært lett å løyse ut
50 Lett å løyse ut
40 Vanskeleg å løyse ut
30 Svært vanskeleg å løyse ut
22 Naturleg utløyst
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
60 Très facile à déclencher
50 Facile à déclencher
40 Difficile à déclencher
30 Très difficile à déclencher
22 Départ spontané
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
60 Meget let at udløse
50 Let at udløse
40 Vanskelig at udløse
30 Meget vanskelig at udløse
22 Naturlig udløst
0 Ikke givet
DestructiveSize
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
1 Små
2 Middels
3 Store
4 Svært store
5 Ekstreme
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
1 Small
2 Medium
3 Large
4 Very large
5 Extreme
AvalPropagation
Har følgende verdier:
3
Verdi Beskrivelse
3 Viele Steilhänge
2 Bestimmte Steilhänge
1 Einzelne Steilhänge
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
3 Številna strma pobočja
2 Specifična strma pobočja
1 Posamezna strma pobočja
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
3 Många sluttningar
2 Vissa sluttningar
1 Få sluttningar
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
3 Mange bratte heng
2 Nokre bratte heng
1 Få bratte heng
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
3 Pentes raides généralisées
2 Pentes raides spécifiques
1 Rares pentes raides localisées
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
3 Mange stejle skråninger
2 Nogle stejle skråninger
1 Få stejle skråninger
0 Ikke givet
Norsk
Verdi Beskrivelse
5 Også i mindre bratt terreng
4 De fleste bratte heng
3 Mange bratte heng
2 Noen bratte heng
1 Få bratte heng
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
5 Also in moderately steep terrain
4 Most steep slopes
3 Many steep slopes
2 Some steep slopes
1 Few steep slopes
0 Not given
DangerLevel
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
5 Meget stor
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
1 Low
2 Moderate
3 Considerable
4 High
5 Extreme

 

ExposedHeight1 , ExposedHeight2 , ExposedHeightFill

ExposedHeight1 kan ha verdier fra 0 - 2500
ExposedHeight2 kan ha verdier fra 0 til verdien av ExposedHeight1

ExposedHeightFill kan ha verdiene:

0 Ikke gitt  
1 Gjelder over gitt høyde (ExposedHeight1)
2 Gjelder under gitt høyde (ExposedHeight1)
3 Gjelder over og under gitt høyde (ExposedHeight1, ExposedHeight2)
4 Gjelder mellom gitt høyde (ExposedHeight1, ExposedHeight2)

 

ValidExpositions

ValidExpositions er en rekke med 8 tegn bestående av 0 og 1 som representerer alle himmelretninger. 1 betyr at terreng i himmelretningen er utsatt.

Eksempel 10000011 representerer utsatt terreng i himmelretningene: Nord, Vest og Nord-Vest.

CloudCover
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Klarvær
20 Delvis skyet
30 Skyet
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
10 Clear skies
20 Partly cloudy
30 Cloudy 

MeasurementType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Nedbør
20 Vind
30 Vindendring til
40 Temperatur
50 Nullgradersgrense
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
10 Rainfall
20 Wind
30 Wind shift to
40 Temperature
50 Freezing Level

 

MeasurementSubType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Generelt
20 Styrke
30 Min
40 Maks
50 Retning
60 Mest utsatt område
70 Gjennomsnitt
80 Prosent
90 moh
100 Tidsperiode start
110 Tidsperiode slutt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 General
20 Speed
30 Min
40 Max
50 Direction
60 Most exposed area
70 Average
80 Percent
90 masl
100 Timeperiode start
110 Timeperiode end

 

 

Region

Shapefile over regionene kan lastes ned her: http://nedlasting.nve.no/gis/

A regioner
Et definert område der det utarbeides og publiseres et snøskredvarsel daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Typisk størrelse er 3000-5000 km2.

B regioner
Et definert område der det utarbeides et snøskredvarsel når snøskredfaren vurders til faregrad 4/5 basert på meteoroligiske forhold. En B-region er ofte større enn en A-region.

A regioner
Verdi Beskrivelse
3003 Nordenskiöld Land
3006 Finnmarkskysten
3007 Vest-Finnmark
3009 Nord-Troms
3010 Lyngen
3011 Tromsø
3012 Sør-Troms
3013 Indre Troms
3014 Lofoten og Vesterålen
3015 Ofoten
3016 Salten
3017 Svartisen
3018 Helgeland
3022 Trollheimen
3023 Romsdal
3024 Sunnmøre
3027 Indre Fjordane
3028 Jotunheimen
3029 Indre Sogn
3031 Voss
3032 Hallingdal
3034 Hardanger
3035 Vest-Telemark
3037 Heiane
B regioner
Verdi Beskrivelse
3001 Svalbard øst
3002 Svalbard vest
3004 Svalbard sør
3005 Øst-Finnmark
3008 Finnmarksvidda
3019 Nord-Trøndelag
3020 Sør-Trøndelag
3021 Ytre Nordmøre
3025 Nord-Gudbrandsdalen
3026 Ytre Fjordane
3030 Ytre Sogn
3033 Hordalandskysten
3036 Rogalandskysten
3038 Agder sør
3039 Telemark sør
3040 Vestfold
3041 Buskerud sør
3042 Oppland sør
3043 Hedmark
3044 Akershus
3045 Oslo
3046 Østfold
GET /Warning/Region/{RegionID}/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}
Liste av varsler for en region

Returnerer en liste av AvalancheWarningDetail for en region hvor antallet er spesifisert av dato intervallet. Finnes det ikke et varsel for en gitt dato autogenereres et varsel med nivå 0 for å indikere at regionen ikke er vurdert den datoen. 

Parameters

Name Description
string
(path)

Shapefile over regionene kan lastes ned her: http://nedlasting.nve.no/gis/

A regioner
Et definert område der det utarbeides og publiseres et snøskredvarsel daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Typisk størrelse er 3000-5000 km2.

B regioner
Et definert område der det utarbeides et snøskredvarsel når snøskredfaren vurders til faregrad 4/5 basert på meteoroligiske forhold. En B-region er ofte større enn en A-region.

A
Verdi Beskrivelse
3003 Nordenskiöld Land
3006 Finnmarkskysten
3007 Vest-Finnmark
3009 Nord-Troms
3010 Lyngen
3011 Tromsø
3012 Sør-Troms
3013 Indre Troms
3014 Lofoten og Vesterålen
3015 Ofoten
3016 Salten
3017 Svartisen
3018 Helgeland
3022 Trollheimen
3023 Romsdal
3024 Sunnmøre
3027 Indre Fjordane
3028 Jotunheimen
3029 Indre Sogn
3031 Voss
3032 Hallingdal
3034 Hardanger
3035 Vest-Telemark
3037 Heiane
B
Verdi Beskrivelse
3001 Svalbard øst
3002 Svalbard vest
3004 Svalbard sør
3005 Øst-Finnmark
3008 Finnmarksvidda
3019 Nord-Trøndelag
3020 Sør-Trøndelag
3021 Ytre Nordmøre
3025 Nord-Gudbrandsdalen
3026 Ytre Fjordane
3030 Ytre Sogn
3033 Hordalandskysten
3036 Rogalandskysten
3038 Agder sør
3039 Telemark sør
3040 Vestfold
3041 Buskerud sør
3042 Oppland sør
3043 Hedmark
3044 Akershus
3045 Oslo
3046 Østfold
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler; idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

En liste av AvalancheWarningDetail

[{"RegId":10928,"PreviousWarningRegId":10927,"RegionId":3007,"RegionName":"Vest-Finnmark","RegionTypeId":10,"RegionTypeName":"A","CountyList":[{"Id":"fylkesnr","Name":"fylkesnavn"}],"MunicipalityList":[{"Id":"kommunenr","Name":"kommunenavn"}],"UtmEast":786087,"UtmNorth":7803739,"UtmZone":33,"ValidFrom":"24/11/2017 00:00:00","ValidTo":"24/11/2017 23:59:59","NextWarningTime":"25/11/2017 16:00:00","PublishTime":"24/11/2017 08:19:39","DangerLevel":4,"DangerLevelName":"4 Stor","MainText":"Hovedbudskap (norsk)","Author":"anders@nve","AvalancheDanger":"Snøskredfare","EmergencyWarning":"Ikke gitt","SnowSurface":"Snøoverflate","CurrentWeaklayers":"Relevante svake lag","LatestAvalancheActivity":"Skredaktivitet (siste 3 døgn)","LatestObservations":"Andre relevante observasjoner (siste 3 døgn)","AvalancheProblems":[{"AvalancheTypeId":10,"AvalancheTypeName":"Flakskred","AvalancheProblemTypeId":30,"AvalancheProblemTypeName":"Vedvarende svakt lag","AvalancheExtId":15,"AvalancheExtName":"Våte løssnøskred","AvalCauseId":21,"AvalCauseName":"Snødeket gjennomfuktet og ustabilt fra overflaten","DestructiveSizeExtId":6,"DestructiveSizeExtName":"Store","AvalProbabilityId":7,"AvalProbabilityName":"Meget sannsynlig","AvalTriggerSimpleId":21,"AvalTriggerSimpleName":"Liten tilleggsbelastning","AvalPropagationId":3,"AvalPropagationName":"Mange bratte heng","ExposedHeightFill":1,"ExposedHeight1":600,"ExposedHeight2":0,"ValidExpositions":10000011}],"MountainWeather":{"LastSavedTime":"24/11/2017 08:19:39","Comment":"Kommentar om fjellvær","CloudCoverId":20,"CloudCoverName":"Klarvær","MeasurementTypes":{"MeasurementType":{"Id":20,"Name":"Vind","SortOrder":20,"MeasurementSubTypes":{"MeasurementSubType":{"Id":20,"Name":"Styrke","SortOrder":20,"Value":"Sterk kuling"}}}}},"AvalancheAdvices":[{"AdviceID":1,"ImageUrl":"https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v5.0.0/Images/AvalancheAdvice/1.jpg","Text":"Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner."}]}]
<ArrayOfAvalancheWarningDetail>
 <AvalancheWarningDetail>
  <RegId>10928</RegId>
  <PreviousWarningRegId>10927</PreviousWarningRegId>
  <RegionId>3007</RegionId>
  <RegionName>Vest-Finnmark</RegionName>
  <RegionTypeId>10</RegionTypeId>
  <RegionTypeName>A</RegionTypeName>
  <CountyList>
   <County>
    <Id>fylkesnr</Id>
    <Name>fylkesnavn</Name>
   </County>
   <County>...</County>
   <County>...</County>
  </CountyList>
  <MunicipalityList>
   <Municipality>
    <Id>kommunenr</Id>
    <Name>kommunenavn</Name>
   </Municipality>
   <Municipality>...</Municipality>
   <Municipality>...</Municipality>
  </MunicipalityList>
  <UtmEast>786087</UtmEast>
  <UtmNorth>7803739</UtmNorth>
  <UtmZone>33</UtmZone>
  <ValidFrom>24/11/2017 00:00:00</ValidFrom>
  <ValidTo>24/11/2017 23:59:59</ValidTo>
  <NextWarningTime>25/11/2017 16:00:00</NextWarningTime>
  <PublishTime>24/11/2017 08:19:39</PublishTime>
  <DangerLevel>4</DangerLevel>
  <DangerLevelName>4 Stor</DangerLevelName>
  <MainText>Hovedbudskap (norsk)</MainText>
  <Author>anders@nve</Author>
  <AvalancheDanger>Snøskredfare</AvalancheDanger>
  <EmergencyWarning>Ikke gitt</EmergencyWarning>
  <SnowSurface>Snøoverflate</SnowSurface>
  <CurrentWeaklayers>Relevante svake lag</CurrentWeaklayers>
  <LatestAvalancheActivity>Skredaktivitet (siste 3 døgn)</LatestAvalancheActivity>
  <LatestObservations>Andre relevante observasjoner (siste 3 døgn)</LatestObservations>
  <AvalancheProblems>
   <AvalancheProblem>
    <AvalancheTypeId>10</AvalancheTypeId>
    <AvalancheTypeName>Flakskred</AvalancheTypeName>
    <AvalancheProblemTypeId>30</AvalancheProblemTypeId>
    <AvalancheProblemTypeName>Vedvarende svakt lag</AvalancheProblemTypeName>
    <AvalancheExtId>15</AvalancheExtId>
    <AvalancheExtName>Våte løssnøskred</AvalancheExtName>
    <AvalCauseId>21</AvalCauseId>
    <AvalCauseName>Snødeket gjennomfuktet og ustabilt fra overflaten</AvalCauseName>
    <DestructiveSizeExtId>6</DestructiveSizeExtId>
    <DestructiveSizeExtName>Store</DestructiveSizeExtName>
    <AvalProbabilityId>7</AvalProbabilityId>
    <AvalProbabilityName>Meget sannsynlig</AvalProbabilityName>
    <AvalTriggerSimpleId>21</AvalTriggerSimpleId>
    <AvalTriggerSimpleName>Liten tilleggsbelastning</AvalTriggerSimpleName>
    <AvalPropagationId>3</AvalPropagationId>
    <AvalPropagationName>Mange bratte heng</AvalPropagationName>
    <ExposedHeightFill>1</ExposedHeightFill>
    <ExposedHeight1>600</ExposedHeight1>
    <ExposedHeight2>0</ExposedHeight2>
    <ValidExpositions>10000011</ValidExpositions>
   </AvalancheProblem>
   <AvalancheProblem>...</AvalancheProblem>
   <AvalancheProblem>...</AvalancheProblem>
  </AvalancheProblems>
  <MountainWeather>
   <LastSavedTime>24/11/2017 08:19:39</LastSavedTime>
   <Comment>Kommentar om fjellvær</Comment>
   <CloudCoverId>20</CloudCoverId>
   <CloudCoverName>Klarvær</CloudCoverName>
   <MeasurementTypes>
    <MeasurementType>
     <Id>20</Id>
     <Name>Vind</Name>
     <SortOrder>20</SortOrder>
     <MeasurementSubTypes>
      <MeasurementSubType>
       <Id>20</Id>
       <Name>Styrke</Name>
       <SortOrder>20</SortOrder>
       <Value>Sterk kuling</Value>
      </MeasurementSubType>
     </MeasurementSubTypes>
    </MeasurementType>
   </MeasurementTypes>
  </MountainWeather>
  <AvalancheAdvices>
   <Advice>
    <AdviceID>1</AdviceID>
    <ImageUrl>https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v5.0.0/Images/AvalancheAdvice/1.jpg</ImageUrl>
    <Text>Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.</Text>
   </Advice>
   <Advice>...</Advice>
   <Advice>...</Advice>
  </AvalancheAdvices>
 </AvalancheWarningDetail>
 <AvalancheWarningDetail>...</AvalancheWarningDetail>
 <AvalancheWarningDetail>...</AvalancheWarningDetail>
</ArrayOfAvalancheWarningDetail>

Values

Name Description
AvalancheType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Flakskred
20 Løssnøskred
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
10 Slab avalanche
20 Loose snow avalanche

 

AvalancheProblemType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
3 Tørre løssnøskred
5 Våte løssnøskred
7 Nysnøflak
10 Fokksnø
20 Nysnø
30 Vedvarende svakt lag
37

Dypt vedvarende svakt lag 

(utgår sesongen 2017/2018)

40 Våt snø
45 Våte flakskred
50 Glideskred
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
3 Loose dry avalanches
5 Loose wet avalanches
7 New snow slab
10 Wind slab avalanches
20 New snow
30 Persistent slab avalanches
37 Persistent deep slab avalanches
40 Wet snow
45 Wet slab avalanches
50 Glide avalanche

 

AvalancheExt
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
40 Skavl
30 Sørpeskred
27 Glideskred
25 Våte flakskred
20 Tørre flakskred
15 Våte løssnøskred
10 Tørre løssnøskred
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
40 Cornice
30 Slush avalanche
27 Glide avalanche
25 Wet slab avalanche
20 Dry slab avalanche
15 Loose wet avalanche
10 Loose dry avalanche
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
40 Wächte
30 Nassschneelawine
27 Gleitschneelawine
25 Nasse Schneebrettlawine
20 Trockene Schneebrettlawine
15 Nasse Lockerschneelawine
10 Trockene Lockerschneelawine
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
40 Opasti
30 Plaz plundre
27 Zdrsni plaz (največkrat talni)
25 Moker kložast plaz
20 Suh kložast plaz
15 Plaz mokrega snega
10 Plaz suhega nesprijetega snega
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
40 Hängdriva
30 Slasklavin
27 Glidlavin
25 Våt flaklavin
20 Torr flaklavin
15 Våt lössnölavin
10 Torr lössnölavin
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
40 Skavl
30 Sørpeskred
27 Glideskred
25 Våte flakskred
20 Tørre flakskred
15 Våte laussnøskred
10 Tørre laussnøskred
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
40 Corniche
30 Avalanche de neige très mouillée (slush)
27 Avalanche de glissement
25 Avalanche de plaque humide
20 Avalanche de plaque sèche
15 Avalanche de neige humide
10 Avalanche de neige sèche sans cohésion
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
40 Skavlfall
30 Slushlavine
27 Glidelavine
25 Våte flakskred
20 Tørre flakskred
15 Våde løssneskred
10 Tørre løssneskred
0 Ikke givet
AvalCause
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
24 Ubunden snø
22 Opphopning av vann i/over lag i snødekket
20 Vann ved bakken/smelting fra bakken
19 Kantkornet snø under skarelag
18 Kantkornet snø over skarelag
16 Kantkornet snø ved bakken
15 Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
14 Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
13 Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
11 Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
10 Nedføyket svakt lag med nysnø
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
24 Loose snow
22 Water pooling in/above snow layers
20 Wet snow/melting near the ground
19 Buried weak layer of faceted snow beneath a crust
18 Buried weak layer of faceted snow above a crust
16 Buried weak layer of faceted snow near the ground
15 Poor bonding between layers in wind deposited snow
14 Poor bonding between crust and overlying snow
13 Buried weak layer of faceted snow near surface
11 Buried weak layer of surface hoar
10 Buried weak layer of new snow
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
24 Lockerschnee
22 Wasseransammlung über Schneeschichten
20 Schmelzen in Bodennähe
19 Kantige Kristalle unter einer Kruste
18 Kantige Kristalle über einer Kruste
16 Kantige Kristalle in Bodennähe
15 Schlechte Bindung innerhalb des Triebschnees
14 Schlechte Bindung zur Kruste
13 Oberflächennahe aufbauend umgewandelte Schwachschicht
11 Schwachschicht aus eingeschneitem Oberflächenreif
10 Schwachschicht aus Neuschnee
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
24 Nesprijet sneg
22 Nabiranje vode med/nad snežnimi plastmi
20 Moker sneg/taljenje blizu tal
19 Zakopana šibka plast sreža pod skorjo
18 Zakopana šibka plast sreža nad skorjo
16 Zakopana šibka plast sreža blizu tal
15 Slabo povezane plasti napihanega snega
14 Slaba povezanost skorje in snega nad njo
13 Zakopana šibka plast sreža blizu površja snežne odeje
11 Zakopana šibka plast površinskega sreža
10 Zakopana šibka plast novega snega
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
24 Obunden snö
22 Ackumulering av vatten över lager
20 Smälter nära marken
19 Facetterad snö under skare
18 Facetterad snö över skare
16 Facetterad snö nära marken
15 Svaga bindningar mellan lager i drevsnön
14 Svaga bindningar mot skare
13 Svagt lager av facetterad snö
11 Svagt lager av rimfrost
10 Svagt lager av lös nysnö
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
24 Ubunden snø
22 Opphoping av vatn i/over lag i snødekket
20 Vatn ved bakken/smelting frå bakken
19 Kantkorna snø under skarelag
18 Kantkorna snø over skarelag
16 Kantkorna snø ved bakken
15 Dårleg binding mellom lag i fokksnøen
14 Dårleg binding mellom glatt skare og overliggande snø
13 Nedsnødd eller nedføyka kantkorna snø
11 Nedsnødd eller nedføyka overflaterim
10 Nedføyka svakt lag med nysnø
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
24 Neige sans cohésion
22 Accumulation d'eau dans / au-dessus des couches de neige
20 Neige humide/fonte près du sol
19 Couche fragile de grains anguleux enfouie sous une croûte
18 Couche fragile de grains anguleux enfouie au-dessus d'une croûte
16 Couche fragile de grains anguleux enfouie près du sol
15 Faible cohésion entre les différentes couches de neige ventée
14 Mauvaise adhérence entre la croûte et la neige sus-jacente
13 Couche fragile de grains anguleux enfouie peu profondément
11 Couche fragile de givre de surface enfouie
10 Couche fragile de neige fraîche/récente enfouie
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
24 Løs sne
22 Ophobning af vand i / over lag i snedækket
20 Vand ved bakken / smeltning fra bakken
19 Buried weak layer of faceted snow beneath a crust
18 Buried weak layer of faceted snow above a crust
16 Kantkornet sne ved bakken
15 Poor bonding between layers in wind deposited snow
14 Dårlig binding mellem skorpe og overliggende sne
13 Begravet eller ned
11 Buried weak layer of surface hoar
10 Begravet svag lag af nysne
0 Ikke givet
AvalProbability
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
7 Meget sannsynlig
5 Sannsynlig
3 Mulig
2 Lite sannsynlig
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
7 Very likely
5 Likely
3 Possible
2 Unlikely
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
7 Sehr wahrscheinlich
5 Wahrscheinlich
3 Möglich
2 Unwahrscheinlich
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
7 Zelo verjetno
5 Verjetno
3 Mogoče
2 Malo verjetno
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
7 Mycket trolig
5 Trolig
3 Möjligt
2 Osannolikt
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
7 Svært sannsynleg
5 Sannsynleg
3 Mogleg
2 Lite sannsynleg
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
7 Très probable
5 Probable
3 Possible
2 Peu probable
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
7 Meget sandsynligt
5 Sandsynligt
3 Muligt
2 Lille sandsynlighed
0 Ikke givet
AvalTriggerSimple
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
60 Svært lett å løse ut
50 Lett å løse ut
40 Vanskelig å løse ut
30 Svært vanskelig å løse ut
22 Naturlig utløst
21 Lett å løse ut
10 Vanskelig å løse ut
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
60 Very easy to trigger
50 Easy to trigger
40 Difficult to trigger
30 Very difficult to trigger
22 Spontaneous release
21 Easy to trigger
10 Difficult to trigger
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
60 Sehr leicht auszulösen
50 Leicht auszulösen
40 Schwer auszulösen
30 Sehr schwer auszulösen
22 Spontanauszulösungen
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
60 Zelo lahko sprožiti
50 Lahko sprožiti
40 Težko sprožiti
30 Zelo težko sprožiti
22 Spontano proženje
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
60 Mycket lätt att utlösa
50 Lätt att utlösa
40 Svårt att utlösa
30 Mycket svårt att utlösa
22 Naturligt utlöst
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
60 Svært lett å løyse ut
50 Lett å løyse ut
40 Vanskeleg å løyse ut
30 Svært vanskeleg å løyse ut
22 Naturleg utløyst
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
60 Très facile à déclencher
50 Facile à déclencher
40 Difficile à déclencher
30 Très difficile à déclencher
22 Départ spontané
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
60 Meget let at udløse
50 Let at udløse
40 Vanskelig at udløse
30 Meget vanskelig at udløse
22 Naturlig udløst
0 Ikke givet
DestructiveSize
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
1 Små
2 Middels
3 Store
4 Svært store
5 Ekstreme
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
1 Small
2 Medium
3 Large
4 Very large
5 Extreme
AvalPropagation
Har følgende verdier:
3
Verdi Beskrivelse
3 Viele Steilhänge
2 Bestimmte Steilhänge
1 Einzelne Steilhänge
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
3 Številna strma pobočja
2 Specifična strma pobočja
1 Posamezna strma pobočja
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
3 Många sluttningar
2 Vissa sluttningar
1 Få sluttningar
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
3 Mange bratte heng
2 Nokre bratte heng
1 Få bratte heng
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
3 Pentes raides généralisées
2 Pentes raides spécifiques
1 Rares pentes raides localisées
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
3 Mange stejle skråninger
2 Nogle stejle skråninger
1 Få stejle skråninger
0 Ikke givet
Norsk
Verdi Beskrivelse
5 Også i mindre bratt terreng
4 De fleste bratte heng
3 Mange bratte heng
2 Noen bratte heng
1 Få bratte heng
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
5 Also in moderately steep terrain
4 Most steep slopes
3 Many steep slopes
2 Some steep slopes
1 Few steep slopes
0 Not given
DangerLevel
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
5 Meget stor
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
1 Low
2 Moderate
3 Considerable
4 High
5 Extreme

 

ExposedHeight1 , ExposedHeight2 , ExposedHeightFill

ExposedHeight1 kan ha verdier fra 0 - 2500
ExposedHeight2 kan ha verdier fra 0 til verdien av ExposedHeight1

ExposedHeightFill kan ha verdiene:

0 Ikke gitt  
1 Gjelder over gitt høyde (ExposedHeight1)
2 Gjelder under gitt høyde (ExposedHeight1)
3 Gjelder over og under gitt høyde (ExposedHeight1, ExposedHeight2)
4 Gjelder mellom gitt høyde (ExposedHeight1, ExposedHeight2)

 

ValidExpositions

ValidExpositions er en rekke med 8 tegn bestående av 0 og 1 som representerer alle himmelretninger. 1 betyr at terreng i himmelretningen er utsatt.

Eksempel 10000011 representerer utsatt terreng i himmelretningene: Nord, Vest og Nord-Vest.

CloudCover
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Klarvær
20 Delvis skyet
30 Skyet
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
10 Clear skies
20 Partly cloudy
30 Cloudy 

MeasurementType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Nedbør
20 Vind
30 Vindendring til
40 Temperatur
50 Nullgradersgrense
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
10 Rainfall
20 Wind
30 Wind shift to
40 Temperature
50 Freezing Level

 

MeasurementSubType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Generelt
20 Styrke
30 Min
40 Maks
50 Retning
60 Mest utsatt område
70 Gjennomsnitt
80 Prosent
90 moh
100 Tidsperiode start
110 Tidsperiode slutt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 General
20 Speed
30 Min
40 Max
50 Direction
60 Most exposed area
70 Average
80 Percent
90 masl
100 Timeperiode start
110 Timeperiode end

 

 

Region

Shapefile over regionene kan lastes ned her: http://nedlasting.nve.no/gis/

A regioner
Et definert område der det utarbeides og publiseres et snøskredvarsel daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Typisk størrelse er 3000-5000 km2.

B regioner
Et definert område der det utarbeides et snøskredvarsel når snøskredfaren vurders til faregrad 4/5 basert på meteoroligiske forhold. En B-region er ofte større enn en A-region.

A regioner
Verdi Beskrivelse
3003 Nordenskiöld Land
3006 Finnmarkskysten
3007 Vest-Finnmark
3009 Nord-Troms
3010 Lyngen
3011 Tromsø
3012 Sør-Troms
3013 Indre Troms
3014 Lofoten og Vesterålen
3015 Ofoten
3016 Salten
3017 Svartisen
3018 Helgeland
3022 Trollheimen
3023 Romsdal
3024 Sunnmøre
3027 Indre Fjordane
3028 Jotunheimen
3029 Indre Sogn
3031 Voss
3032 Hallingdal
3034 Hardanger
3035 Vest-Telemark
3037 Heiane
B regioner
Verdi Beskrivelse
3001 Svalbard øst
3002 Svalbard vest
3004 Svalbard sør
3005 Øst-Finnmark
3008 Finnmarksvidda
3019 Nord-Trøndelag
3020 Sør-Trøndelag
3021 Ytre Nordmøre
3025 Nord-Gudbrandsdalen
3026 Ytre Fjordane
3030 Ytre Sogn
3033 Hordalandskysten
3036 Rogalandskysten
3038 Agder sør
3039 Telemark sør
3040 Vestfold
3041 Buskerud sør
3042 Oppland sør
3043 Hedmark
3044 Akershus
3045 Oslo
3046 Østfold
GET /Warning/Id/{Id nummer}/{Språknøkkel}
Varsel med Id nummer

Returnerer en AvalancheWarningDetail spesifisert av et Id nummer (RegId)

Parameters

Name Description
string
(path)
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk

Responses

Inneholder alle datafelter

{"RegId":10928,"PreviousWarningRegId":10927,"RegionId":3007,"RegionName":"Vest-Finnmark","RegionTypeId":10,"RegionTypeName":"A","CountyList":[{"Id":"fylkesnr","Name":"fylkesnavn"}],"MunicipalityList":[{"Id":"kommunenr","Name":"kommunenavn"}],"UtmEast":786087,"UtmNorth":7803739,"UtmZone":33,"ValidFrom":"24/11/2017 00:00:00","ValidTo":"24/11/2017 23:59:59","NextWarningTime":"25/11/2017 16:00:00","PublishTime":"24/11/2017 08:19:39","DangerLevel":4,"DangerLevelName":"4 Stor","MainText":"Hovedbudskap (norsk)","Author":"anders@nve","AvalancheDanger":"Snøskredfare","EmergencyWarning":"Ikke gitt","SnowSurface":"Snøoverflate","CurrentWeaklayers":"Relevante svake lag","LatestAvalancheActivity":"Skredaktivitet (siste 3 døgn)","LatestObservations":"Andre relevante observasjoner (siste 3 døgn)","AvalancheProblems":[{"AvalancheTypeId":10,"AvalancheTypeName":"Flakskred","AvalancheProblemTypeId":30,"AvalancheProblemTypeName":"Vedvarende svakt lag","AvalancheExtId":15,"AvalancheExtName":"Våte løssnøskred","AvalCauseId":21,"AvalCauseName":"Snødeket gjennomfuktet og ustabilt fra overflaten","DestructiveSizeExtId":6,"DestructiveSizeExtName":"Store","AvalProbabilityId":7,"AvalProbabilityName":"Meget sannsynlig","AvalTriggerSimpleId":21,"AvalTriggerSimpleName":"Liten tilleggsbelastning","AvalPropagationId":3,"AvalPropagationName":"Mange bratte heng","ExposedHeightFill":1,"ExposedHeight1":600,"ExposedHeight2":0,"ValidExpositions":10000011}],"MountainWeather":{"LastSavedTime":"24/11/2017 08:19:39","Comment":"Kommentar om fjellvær","CloudCoverId":20,"CloudCoverName":"Klarvær","MeasurementTypes":{"MeasurementType":{"Id":20,"Name":"Vind","SortOrder":20,"MeasurementSubTypes":{"MeasurementSubType":{"Id":20,"Name":"Styrke","SortOrder":20,"Value":"Sterk kuling"}}}}},"AvalancheAdvices":[{"AdviceID":1,"ImageUrl":"https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v5.0.0/Images/AvalancheAdvice/1.jpg","Text":"Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner."}]}
<AvalancheWarningDetail>
 <RegId>10928</RegId>
 <PreviousWarningRegId>10927</PreviousWarningRegId>
 <RegionId>3007</RegionId>
 <RegionName>Vest-Finnmark</RegionName>
 <RegionTypeId>10</RegionTypeId>
 <RegionTypeName>A</RegionTypeName>
 <CountyList>
  <County>
   <Id>fylkesnr</Id>
   <Name>fylkesnavn</Name>
  </County>
  <County>...</County>
  <County>...</County>
 </CountyList>
 <MunicipalityList>
  <Municipality>
   <Id>kommunenr</Id>
   <Name>kommunenavn</Name>
  </Municipality>
  <Municipality>...</Municipality>
  <Municipality>...</Municipality>
 </MunicipalityList>
 <UtmEast>786087</UtmEast>
 <UtmNorth>7803739</UtmNorth>
 <UtmZone>33</UtmZone>
 <ValidFrom>24/11/2017 00:00:00</ValidFrom>
 <ValidTo>24/11/2017 23:59:59</ValidTo>
 <NextWarningTime>25/11/2017 16:00:00</NextWarningTime>
 <PublishTime>24/11/2017 08:19:39</PublishTime>
 <DangerLevel>4</DangerLevel>
 <DangerLevelName>4 Stor</DangerLevelName>
 <MainText>Hovedbudskap (norsk)</MainText>
 <Author>anders@nve</Author>
 <AvalancheDanger>Snøskredfare</AvalancheDanger>
 <EmergencyWarning>Ikke gitt</EmergencyWarning>
 <SnowSurface>Snøoverflate</SnowSurface>
 <CurrentWeaklayers>Relevante svake lag</CurrentWeaklayers>
 <LatestAvalancheActivity>Skredaktivitet (siste 3 døgn)</LatestAvalancheActivity>
 <LatestObservations>Andre relevante observasjoner (siste 3 døgn)</LatestObservations>
 <AvalancheProblems>
  <AvalancheProblem>
   <AvalancheTypeId>10</AvalancheTypeId>
   <AvalancheTypeName>Flakskred</AvalancheTypeName>
   <AvalancheProblemTypeId>30</AvalancheProblemTypeId>
   <AvalancheProblemTypeName>Vedvarende svakt lag</AvalancheProblemTypeName>
   <AvalancheExtId>15</AvalancheExtId>
   <AvalancheExtName>Våte løssnøskred</AvalancheExtName>
   <AvalCauseId>21</AvalCauseId>
   <AvalCauseName>Snødeket gjennomfuktet og ustabilt fra overflaten</AvalCauseName>
   <DestructiveSizeExtId>6</DestructiveSizeExtId>
   <DestructiveSizeExtName>Store</DestructiveSizeExtName>
   <AvalProbabilityId>7</AvalProbabilityId>
   <AvalProbabilityName>Meget sannsynlig</AvalProbabilityName>
   <AvalTriggerSimpleId>21</AvalTriggerSimpleId>
   <AvalTriggerSimpleName>Liten tilleggsbelastning</AvalTriggerSimpleName>
   <AvalPropagationId>3</AvalPropagationId>
   <AvalPropagationName>Mange bratte heng</AvalPropagationName>
   <ExposedHeightFill>1</ExposedHeightFill>
   <ExposedHeight1>600</ExposedHeight1>
   <ExposedHeight2>0</ExposedHeight2>
   <ValidExpositions>10000011</ValidExpositions>
  </AvalancheProblem>
  <AvalancheProblem>...</AvalancheProblem>
  <AvalancheProblem>...</AvalancheProblem>
 </AvalancheProblems>
 <MountainWeather>
  <LastSavedTime>24/11/2017 08:19:39</LastSavedTime>
  <Comment>Kommentar om fjellvær</Comment>
  <CloudCoverId>20</CloudCoverId>
  <CloudCoverName>Klarvær</CloudCoverName>
  <MeasurementTypes>
   <MeasurementType>
    <Id>20</Id>
    <Name>Vind</Name>
    <SortOrder>20</SortOrder>
    <MeasurementSubTypes>
     <MeasurementSubType>
      <Id>20</Id>
      <Name>Styrke</Name>
      <SortOrder>20</SortOrder>
      <Value>Sterk kuling</Value>
     </MeasurementSubType>
    </MeasurementSubTypes>
   </MeasurementType>
  </MeasurementTypes>
 </MountainWeather>
 <AvalancheAdvices>
  <Advice>
   <AdviceID>1</AdviceID>
   <ImageUrl>https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v5.0.0/Images/AvalancheAdvice/1.jpg</ImageUrl>
   <Text>Våt overflate: Unngå ferdsel i terreng brattere enn 30 grader. Unngå også utløpssoner.</Text>
  </Advice>
  <Advice>...</Advice>
  <Advice>...</Advice>
 </AvalancheAdvices>
</AvalancheWarningDetail>

Values

Name Description
AvalancheType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Flakskred
20 Løssnøskred
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
10 Slab avalanche
20 Loose snow avalanche

 

AvalancheProblemType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
3 Tørre løssnøskred
5 Våte løssnøskred
7 Nysnøflak
10 Fokksnø
20 Nysnø
30 Vedvarende svakt lag
37

Dypt vedvarende svakt lag 

(utgår sesongen 2017/2018)

40 Våt snø
45 Våte flakskred
50 Glideskred
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
3 Loose dry avalanches
5 Loose wet avalanches
7 New snow slab
10 Wind slab avalanches
20 New snow
30 Persistent slab avalanches
37 Persistent deep slab avalanches
40 Wet snow
45 Wet slab avalanches
50 Glide avalanche

 

AvalancheExt
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
40 Skavl
30 Sørpeskred
27 Glideskred
25 Våte flakskred
20 Tørre flakskred
15 Våte løssnøskred
10 Tørre løssnøskred
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
40 Cornice
30 Slush avalanche
27 Glide avalanche
25 Wet slab avalanche
20 Dry slab avalanche
15 Loose wet avalanche
10 Loose dry avalanche
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
40 Wächte
30 Nassschneelawine
27 Gleitschneelawine
25 Nasse Schneebrettlawine
20 Trockene Schneebrettlawine
15 Nasse Lockerschneelawine
10 Trockene Lockerschneelawine
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
40 Opasti
30 Plaz plundre
27 Zdrsni plaz (največkrat talni)
25 Moker kložast plaz
20 Suh kložast plaz
15 Plaz mokrega snega
10 Plaz suhega nesprijetega snega
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
40 Hängdriva
30 Slasklavin
27 Glidlavin
25 Våt flaklavin
20 Torr flaklavin
15 Våt lössnölavin
10 Torr lössnölavin
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
40 Skavl
30 Sørpeskred
27 Glideskred
25 Våte flakskred
20 Tørre flakskred
15 Våte laussnøskred
10 Tørre laussnøskred
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
40 Corniche
30 Avalanche de neige très mouillée (slush)
27 Avalanche de glissement
25 Avalanche de plaque humide
20 Avalanche de plaque sèche
15 Avalanche de neige humide
10 Avalanche de neige sèche sans cohésion
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
40 Skavlfall
30 Slushlavine
27 Glidelavine
25 Våte flakskred
20 Tørre flakskred
15 Våde løssneskred
10 Tørre løssneskred
0 Ikke givet
AvalCause
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
24 Ubunden snø
22 Opphopning av vann i/over lag i snødekket
20 Vann ved bakken/smelting fra bakken
19 Kantkornet snø under skarelag
18 Kantkornet snø over skarelag
16 Kantkornet snø ved bakken
15 Dårlig binding mellom lag i fokksnøen
14 Dårlig binding mellom glatt skare og overliggende snø
13 Nedsnødd eller nedføyket kantkornet snø
11 Nedsnødd eller nedføyket overflaterim
10 Nedføyket svakt lag med nysnø
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
24 Loose snow
22 Water pooling in/above snow layers
20 Wet snow/melting near the ground
19 Buried weak layer of faceted snow beneath a crust
18 Buried weak layer of faceted snow above a crust
16 Buried weak layer of faceted snow near the ground
15 Poor bonding between layers in wind deposited snow
14 Poor bonding between crust and overlying snow
13 Buried weak layer of faceted snow near surface
11 Buried weak layer of surface hoar
10 Buried weak layer of new snow
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
24 Lockerschnee
22 Wasseransammlung über Schneeschichten
20 Schmelzen in Bodennähe
19 Kantige Kristalle unter einer Kruste
18 Kantige Kristalle über einer Kruste
16 Kantige Kristalle in Bodennähe
15 Schlechte Bindung innerhalb des Triebschnees
14 Schlechte Bindung zur Kruste
13 Oberflächennahe aufbauend umgewandelte Schwachschicht
11 Schwachschicht aus eingeschneitem Oberflächenreif
10 Schwachschicht aus Neuschnee
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
24 Nesprijet sneg
22 Nabiranje vode med/nad snežnimi plastmi
20 Moker sneg/taljenje blizu tal
19 Zakopana šibka plast sreža pod skorjo
18 Zakopana šibka plast sreža nad skorjo
16 Zakopana šibka plast sreža blizu tal
15 Slabo povezane plasti napihanega snega
14 Slaba povezanost skorje in snega nad njo
13 Zakopana šibka plast sreža blizu površja snežne odeje
11 Zakopana šibka plast površinskega sreža
10 Zakopana šibka plast novega snega
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
24 Obunden snö
22 Ackumulering av vatten över lager
20 Smälter nära marken
19 Facetterad snö under skare
18 Facetterad snö över skare
16 Facetterad snö nära marken
15 Svaga bindningar mellan lager i drevsnön
14 Svaga bindningar mot skare
13 Svagt lager av facetterad snö
11 Svagt lager av rimfrost
10 Svagt lager av lös nysnö
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
24 Ubunden snø
22 Opphoping av vatn i/over lag i snødekket
20 Vatn ved bakken/smelting frå bakken
19 Kantkorna snø under skarelag
18 Kantkorna snø over skarelag
16 Kantkorna snø ved bakken
15 Dårleg binding mellom lag i fokksnøen
14 Dårleg binding mellom glatt skare og overliggande snø
13 Nedsnødd eller nedføyka kantkorna snø
11 Nedsnødd eller nedføyka overflaterim
10 Nedføyka svakt lag med nysnø
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
24 Neige sans cohésion
22 Accumulation d'eau dans / au-dessus des couches de neige
20 Neige humide/fonte près du sol
19 Couche fragile de grains anguleux enfouie sous une croûte
18 Couche fragile de grains anguleux enfouie au-dessus d'une croûte
16 Couche fragile de grains anguleux enfouie près du sol
15 Faible cohésion entre les différentes couches de neige ventée
14 Mauvaise adhérence entre la croûte et la neige sus-jacente
13 Couche fragile de grains anguleux enfouie peu profondément
11 Couche fragile de givre de surface enfouie
10 Couche fragile de neige fraîche/récente enfouie
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
24 Løs sne
22 Ophobning af vand i / over lag i snedækket
20 Vand ved bakken / smeltning fra bakken
19 Buried weak layer of faceted snow beneath a crust
18 Buried weak layer of faceted snow above a crust
16 Kantkornet sne ved bakken
15 Poor bonding between layers in wind deposited snow
14 Dårlig binding mellem skorpe og overliggende sne
13 Begravet eller ned
11 Buried weak layer of surface hoar
10 Begravet svag lag af nysne
0 Ikke givet
AvalProbability
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
7 Meget sannsynlig
5 Sannsynlig
3 Mulig
2 Lite sannsynlig
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
7 Very likely
5 Likely
3 Possible
2 Unlikely
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
7 Sehr wahrscheinlich
5 Wahrscheinlich
3 Möglich
2 Unwahrscheinlich
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
7 Zelo verjetno
5 Verjetno
3 Mogoče
2 Malo verjetno
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
7 Mycket trolig
5 Trolig
3 Möjligt
2 Osannolikt
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
7 Svært sannsynleg
5 Sannsynleg
3 Mogleg
2 Lite sannsynleg
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
7 Très probable
5 Probable
3 Possible
2 Peu probable
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
7 Meget sandsynligt
5 Sandsynligt
3 Muligt
2 Lille sandsynlighed
0 Ikke givet
AvalTriggerSimple
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
60 Svært lett å løse ut
50 Lett å løse ut
40 Vanskelig å løse ut
30 Svært vanskelig å løse ut
22 Naturlig utløst
21 Lett å løse ut
10 Vanskelig å løse ut
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
60 Very easy to trigger
50 Easy to trigger
40 Difficult to trigger
30 Very difficult to trigger
22 Spontaneous release
21 Easy to trigger
10 Difficult to trigger
0 Not given
3
Verdi Beskrivelse
60 Sehr leicht auszulösen
50 Leicht auszulösen
40 Schwer auszulösen
30 Sehr schwer auszulösen
22 Spontanauszulösungen
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
60 Zelo lahko sprožiti
50 Lahko sprožiti
40 Težko sprožiti
30 Zelo težko sprožiti
22 Spontano proženje
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
60 Mycket lätt att utlösa
50 Lätt att utlösa
40 Svårt att utlösa
30 Mycket svårt att utlösa
22 Naturligt utlöst
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
60 Svært lett å løyse ut
50 Lett å løyse ut
40 Vanskeleg å løyse ut
30 Svært vanskeleg å løyse ut
22 Naturleg utløyst
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
60 Très facile à déclencher
50 Facile à déclencher
40 Difficile à déclencher
30 Très difficile à déclencher
22 Départ spontané
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
60 Meget let at udløse
50 Let at udløse
40 Vanskelig at udløse
30 Meget vanskelig at udløse
22 Naturlig udløst
0 Ikke givet
DestructiveSize
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
1 Små
2 Middels
3 Store
4 Svært store
5 Ekstreme
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
1 Small
2 Medium
3 Large
4 Very large
5 Extreme
AvalPropagation
Har følgende verdier:
3
Verdi Beskrivelse
3 Viele Steilhänge
2 Bestimmte Steilhänge
1 Einzelne Steilhänge
0 Nicht angegeben
4
Verdi Beskrivelse
3 Številna strma pobočja
2 Specifična strma pobočja
1 Posamezna strma pobočja
0 Ni podano
5
Verdi Beskrivelse
3 Många sluttningar
2 Vissa sluttningar
1 Få sluttningar
0 Ej angivet
7
Verdi Beskrivelse
3 Mange bratte heng
2 Nokre bratte heng
1 Få bratte heng
0 Ikkje gitt
8
Verdi Beskrivelse
3 Pentes raides généralisées
2 Pentes raides spécifiques
1 Rares pentes raides localisées
0 Non renseigné
9
Verdi Beskrivelse
3 Mange stejle skråninger
2 Nogle stejle skråninger
1 Få stejle skråninger
0 Ikke givet
Norsk
Verdi Beskrivelse
5 Også i mindre bratt terreng
4 De fleste bratte heng
3 Mange bratte heng
2 Noen bratte heng
1 Få bratte heng
0 Ikke gitt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
5 Also in moderately steep terrain
4 Most steep slopes
3 Many steep slopes
2 Some steep slopes
1 Few steep slopes
0 Not given
DangerLevel
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
1 Liten
2 Moderat
3 Betydelig
4 Stor
5 Meget stor
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
1 Low
2 Moderate
3 Considerable
4 High
5 Extreme

 

ExposedHeight1 , ExposedHeight2 , ExposedHeightFill

ExposedHeight1 kan ha verdier fra 0 - 2500
ExposedHeight2 kan ha verdier fra 0 til verdien av ExposedHeight1

ExposedHeightFill kan ha verdiene:

0 Ikke gitt  
1 Gjelder over gitt høyde (ExposedHeight1)
2 Gjelder under gitt høyde (ExposedHeight1)
3 Gjelder over og under gitt høyde (ExposedHeight1, ExposedHeight2)
4 Gjelder mellom gitt høyde (ExposedHeight1, ExposedHeight2)

 

ValidExpositions

ValidExpositions er en rekke med 8 tegn bestående av 0 og 1 som representerer alle himmelretninger. 1 betyr at terreng i himmelretningen er utsatt.

Eksempel 10000011 representerer utsatt terreng i himmelretningene: Nord, Vest og Nord-Vest.

CloudCover
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Klarvær
20 Delvis skyet
30 Skyet
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
10 Clear skies
20 Partly cloudy
30 Cloudy 

MeasurementType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Nedbør
20 Vind
30 Vindendring til
40 Temperatur
50 Nullgradersgrense
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Not given
10 Rainfall
20 Wind
30 Wind shift to
40 Temperature
50 Freezing Level

 

MeasurementSubType
Har følgende verdier:
Norsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 Generelt
20 Styrke
30 Min
40 Maks
50 Retning
60 Mest utsatt område
70 Gjennomsnitt
80 Prosent
90 moh
100 Tidsperiode start
110 Tidsperiode slutt
Engelsk
Verdi Beskrivelse
0 Ikke gitt
10 General
20 Speed
30 Min
40 Max
50 Direction
60 Most exposed area
70 Average
80 Percent
90 masl
100 Timeperiode start
110 Timeperiode end

 

 

Region

Shapefile over regionene kan lastes ned her: http://nedlasting.nve.no/gis/

A regioner
Et definert område der det utarbeides og publiseres et snøskredvarsel daglig i perioden 1. desember til 31. mai. Typisk størrelse er 3000-5000 km2.

B regioner
Et definert område der det utarbeides et snøskredvarsel når snøskredfaren vurders til faregrad 4/5 basert på meteoroligiske forhold. En B-region er ofte større enn en A-region.

A regioner
Verdi Beskrivelse
3003 Nordenskiöld Land
3006 Finnmarkskysten
3007 Vest-Finnmark
3009 Nord-Troms
3010 Lyngen
3011 Tromsø
3012 Sør-Troms
3013 Indre Troms
3014 Lofoten og Vesterålen
3015 Ofoten
3016 Salten
3017 Svartisen
3018 Helgeland
3022 Trollheimen
3023 Romsdal
3024 Sunnmøre
3027 Indre Fjordane
3028 Jotunheimen
3029 Indre Sogn
3031 Voss
3032 Hallingdal
3034 Hardanger
3035 Vest-Telemark
3037 Heiane
B regioner
Verdi Beskrivelse
3001 Svalbard øst
3002 Svalbard vest
3004 Svalbard sør
3005 Øst-Finnmark
3008 Finnmarksvidda
3019 Nord-Trøndelag
3020 Sør-Trøndelag
3021 Ytre Nordmøre
3025 Nord-Gudbrandsdalen
3026 Ytre Fjordane
3030 Ytre Sogn
3033 Hordalandskysten
3036 Rogalandskysten
3038 Agder sør
3039 Telemark sør
3040 Vestfold
3041 Buskerud sør
3042 Oppland sør
3043 Hedmark
3044 Akershus
3045 Oslo
3046 Østfold
Region
Leverer en liste av regioner
GET /Region/{TypeId}
Liste av regioner

Returnerer en liste av alle regioner, eller A eller B regioner.

Parameters

Name Description
string
(path)

Man spesifiserer type region med TypeId (A = 10, B = 20). 

Responses

CAP
Leverer en liste med lenker (RSS feed) til aktuelle varsler
GET /CAP/feed/{Startdato}/{Sluttdato}
RSS feed med lenker til varsler formatert som CAP

Parameters

Name Description
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler; idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

Responses

Archive
Leverer lister av historiske varsler, og regioner
GET /Archive/Warning/All/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}/{Format}
Liste av varsler med alle tilgjengelige data for alle regioner

Returnerer en liste av varsler med alle tilgjengelige data for alle regioner hvor antallet per region er spesifisert av dato intervallet.

Parameters

Name Description
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler; idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

string
(path)

Spesifiserer formatet. (tekst, xml, json)

Verdi Beskrivelse
txt Tekst
xml xml
json json
GET /Archive/Warning/Region/{Regionsid}/{Språknøkkel}/{Startdato}/{Sluttdato}/{Format}
Liste av varsler med alle tilgjengelige data for en region

Returnerer en liste av varsler med alle tilgjengelige data for en region hvor antallet er spesifisert av dato intervallet

Parameters

Name Description
string
(path)

Regioner gyldig i perioden: 01.01.2013 - 01.06.2016

Varslingsregioner Fylkesregioner
Id Name
6 Alta
7 Kåfjord
8 Tromsø
9 Balsfjord
10 Senja
11 Lyngsalpan
12 Bardu
14 Narvik
15 Vesterålen
16 Lofoten
17 Trollheimen
18 Romsdal
19 Sunnmøre
21 Fjordane
22 Sogn
23 Jotunheimen
24 Voss
27 Røldal
28 Rauland
29 Tamokdalen
30 Nordenskioldland
31 Svartisen
32 Hallingdal
33 Salten
Id Name
51 Østfold
52 Akershus
53 Oslo
54 Hedmark
55 Oppland
56 Buskerud
57 Vestfold
58 Telemark
59 Aust-Agder
60 Vest-Agder
61 Rogaland
62 Hordaland
63 Sogn og Fjordane
64 Møre og Romsdal
65 Sør-Trøndelag
66 Nord-Trøndelag
67 Nordland
68 Troms
69 Finnmark
70 Svalbard

 

Regioner gyldig i perioden: 01.11.2016 - i dag

A Regioner B Regioner
3003 Nordenskiöld Land
3006 Finnmarkskysten
3007 Vest-Finnmark
3009 Nord-Troms
3010 Lyngen
3011 Tromsø
3012 Sør-Troms
3013 Indre Troms
3014 Lofoten og Vesterålen
3015 Ofoten
3016 Salten
3017 Svartisen
3022 Trollheimen
3023 Romsdal
3024 Sunnmøre
3027 Indre Fjordane
3028 Jotunheimen
3029 Indre Sogn
3031 Voss
3032 Hallingdal
3034 Hardanger
3035 Vest-Telemark
3037 Heiane
3001 Svalbard øst
3002 Svalbard vest
3004 Svalbard sør
3005 Øst-Finnmark
3008 Finnmarksvidda
3018 Helgeland
3019 Nord-Trøndelag
3020 Sør-Trøndelag
3021 Ytre Nordmøre
3025 Nord-Gudbrandsdalen
3026 Ytre Fjordane
3030 Ytre Sogn
3033 Hordalandskysten
3036 Rogalandskysten
3038 Agder sør
3039 Telemark sør
3040 Vestfold
3041 Buskerud sør
3042 Oppland sør
3043 Hedmark
3044 Akershus
3045 Oslo
3046 Østforld
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Hvis man ikke spesifiserer dato, får man tre varsler; idag, i morgen og over i morgen.

Hvis man spesifiserer bare startdato, får man tre varsler, fra datoen som er spesifisert og to dager frem.

string
(path)

Hvis man spesifiserer start- og sluttdato, får man varslene for de datoene.

string
(path)

Spesifiserer formatet. (tekst, xml, json)

Verdi Beskrivelse
txt Tekst
xml xml
json json
GET /Archive/Warning/Id/{Id nummer}/{Språknøkkel}/{Format}
Varsel med alle tilgjengelige data

Returnerer et varsel med alle tilgjengelige data spesifisert av et Id nummer (RegId)

Parameters

Name Description
string
(path)
string
(path)

Leveres på to forskjellige språk:

Verdi Beskrivelse
1 Norsk
2 Engelsk
string
(path)

Spesifiserer formatet. (tekst, xml, json)

Verdi Beskrivelse
txt Tekst
xml xml
json json
GET /Archive/Region/{Format}
Liste av alle regioner gjennom historien

Parameters

Name Description
string
(path)

Spesifiserer formatet. (tekst, xml, json)

Verdi Beskrivelse
txt Tekst
xml xml
json json

Versjoner

Produksjon

Det vil komme nye versjoner av APIet, så det er et versjonsnummer i lenken. Vi lar gamle versjoner leve minst 6 måneder før de blir slettet uten forvarsel.

Versjon 6.2.1 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v6.2.1/api Opprettet: 31/10/2022
 • Endringer i AvalancheWarningSimple
  • Nye felter
   • DangerIncreaseTime (beskriver når faren er størst for aktuell faregrad)
   • DangerDecreaseTime (beskriver når faren avtar for aktuell faregrad)
Versjon 6.0.1 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v6.0.1/api Opprettet: 06/12/2021
 • Endringer i MountainWeather
  • Nytt element: MeasurementTexts
   • Inneholder en liste med ferdig formaterte tekster for fjellvær. Sorteres etter SortOrder
Versjon 6.0.0 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v6.0.0/api Opprettet: 09/11/2020
 • Endringer i AvalancheWarningDetail
  • Nye felter
   • ExposedHeightFill: indikerer om nedre snøsgrense er satt, 0 = ingen grense, 1 = nedre grense er satt
   • ExposedHeight1: nedre snøgrense for varsel i moh.
 • Nytt i CAP
  • altitude: nedre snøgrense i fot. Blir nå satt av varsler.
Versjon 5.0.1 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v5.0.1/api Opprettet: 16/01/2020
 • Historiske varsel er tilgjengelige
  • Ligger under "Archive"
Versjon 5.0.0 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v5.0.0/api Opprettet: 29/11/2019
 • Endringer i AvalancheWarningDetail
  • Nye felter
   • AvalancheAdvices: Liste med råd som hører til varselet. Dette er flyttet fra skredproblem
 • Endringer i AvalancheProblem
  • Felter som er fjernet
   • AvalancheAdvice, flyttet ut i egen liste for selve varselet, AvalancheWarningDetail
Versjon 4.0.2 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v4.0.2/api Opprettet: 23/10/2018
 • Ingen signaturendringer.
  •  Kun xml header er lagt til på alle xml feeder, og og xml formater
  •   <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
 • Ytelses forbedringer ved historiske søk 
Versjon 4.0.0 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v4.0.0/api Opprettet: 26/11/2017
 • Endringer i AvalancheWarningDetail:
  • Nye felter:
   • PreviousWarningRegId (RegId på forrige versjon av varselet) 
   • SnowSurface (tekst som beskriver snøoverflaten)
   • CurrentWeaklayers (tekst som beskriver relevante svake lag)
   • LatestAvalancheActivity (tekst som beskriver skredaktiviteten de siste 3 døgn)
   • LatestObservations (tekst som beskriver andre relevante observasjoner de siste 3 døgn)
   • MountainWeather (lister med attributter som beskriver fjellværet)
   • CountyList (liste med fylker som ligger innenfor varslingsregionen)
   • MunicipalityList (liste med kommuner som ligger innenfor varslingsregionen)
  • Felter som er fjernet:
   • MunicipalityName
   • AvalancheWarning (erstattet av: SnowSurface, CurrentWeaklayers, LatestAvalancheActivity, LatestObservations)
   • AlpineWeather (erstattet av MountainWeather)
 • Endringer i Region:
  • Nye felter: 
   • CountyList (liste med fylker som ligger innenfor varslingsregionen)
   • MunicipalityList (liste med kommuner som ligger innenfor varslingsregionen)
 • Ny operasjon:
  • CAP
   • Vi tilbyr varslene i CAP format: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v4.0.0/api/CAP/feed
   • CAP er dokumentert her: http://docs.oasis-open.org/emergency/cap/v1.2/CAP-v1.2-os.html
Versjon 3.0.0 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/v3.0.0/api Opprettet: 23/11/2016
 • Helt nye varslingsregioner fra i år
 • Nye felter:
  • RegionTypeId (Id for regions type, A eller B region)
  • RegionTypeName (Navn for regions type, A eller B region)
 • Ny hent metode: Warning
  • Warning, leverer lister med varsel
  • Region, leverer list over alle regionene (A og B regioner)
 • Region, leverer list over alle regionene (fylker og kommuner)
 • Har lagt til swagger for ytterligere dokumentasjon av API'et
  • http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/test/swagger/ui/index#/

Test

Vi har en test versjon som kan brukes for å teste mot. Denne blir oppdatert uten forvarsel. Og vil alltid inneholde de siste endringene.

Her er vår presentasjon av test dataene: http://test-varsom.nve.no/snoskred/varsling/

Versjon test 6.2.1 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/test.v6.2.1/api
Versjon test 6.0.1 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/test.v6.0.1/api
Versjon test 6.0.0 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/test.v6.0.0/api
Versjon test 5.0.0 Base URL: https://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/test.v5.0.0/api
Versjon Test Base URL: http://api01.nve.no/hydrology/forecast/avalanche/test/api