GridTimeSeries data (GTS)

Introduksjon

Apiet leverer en tidsserie med data for et punkt.

For en demo åpne http://www.xgeo.no og klikk på et punkt i kartet. Da leses data fra apiet. Det vises i grafen og som en verdi for punktet.

Operasjoner

[ Base url: https://gts.nve.no/api ]
GridTimeSeries
Tidsserie data for en gridcelle
GET /GridTimeSeries/{x}/{y}/{startdato}/{sluttdato}/{temalag}.{format}
Returnerer tidsserie data for en et punkt i en grid celle

Parameters

Name Description
x *
string
(path)

x koordinat i UTM zone 33N (e.g 953709)

y *
string
(path)

y koordinat i UTM zone 33N (e.g 7938592)

string
(path)

Man spesifiserer datoen slik: 'YYYY-MM-DD', hvis man skal spørre etter tre timers data, spesifiserer man time slik: format: 'YYYY-MM-DDT03'

string
(path)

Man spesifiserer datoen slik: 'YYYY-MM-DD', hvis man skal spørre etter tre timers data, spesifiserer man time slik: format: 'YYYY-MM-DDT03'

string
(path)

Tilgjengelige temalag

string
(path)

Spesifiserer retur formatet.

Verdi Beskrivelse
json json
xml xml
csv Komma separtert fil

Responses

Forklaring på feltene:

 • Theme: kodenavn på temalaget
 • FullName: fullt navn på temalaget
 • NoDataValue: verdi som indikerer at det ikke finnes en verdi
 • X: UTM zone 33N koordinat
 • Y: UTM zone 33N koordinat
 • StartDate: starttid for den returnerte tidsserien
 • EndDate: sluttdato for den returnerte tidsserien
 • PrognoseStartDate: brukes ikke foreløpig
 • Unit: måleenheten, f.eks: mm, cm, m etc.
 • TimeResolution: tidsoppløsning i minutter
 • Altitude: gjennomsnittlig meter over havet for grid cella
 • Data: liste med data, sortert fra startdato
{"Theme":"rr","FullName":"Døgnnedbør v2.0","NoDataValue":65535,"X":953709,"Y":7938592,"StartDate":"01.01.2018 06:00:00","EndDate":"02.01.2018 06:00:00","PrognoseStartDate":"null","Unit":"mm","TimeResolution":1440,"Altitude":129,"Data":[5,6]}
<GridTimeSerieModel>
 <Theme>rr</Theme>
 <FullName>Døgnnedbør v2.0</FullName>
 <NoDataValue>65535</NoDataValue>
 <X>953709</X>
 <Y>7938592</Y>
 <StartDate>01.01.2018 06:00:00</StartDate>
 <EndDate>02.01.2018 06:00:00</EndDate>
 <Unit>mm</Unit>
 <TimeResolution>1440</TimeResolution>
 <Altitude>129</Altitude>
 <Data>
  <anyType>5</anyType>
  <anyType>6</anyType>
 </Data>
</GridTimeSerieModel>
GET /GridTimeSeries/raw/{x}/{y}/{startdato}/{sluttdato}/{temalag}.{format}
Returnerer tidsserie data for en et punkt i en grid celle

Forskjellen fra standard GridTimeSerie er at rådataen returneres.

Parameters

Name Description
x *
string
(path)

x koordinat i UTM zone 33N (e.g 953709)

y *
string
(path)

y koordinat i UTM zone 33N (e.g 7938592)

string
(path)

Man spesifiserer datoen slik: 'YYYY-MM-DD', hvis man skal spørre etter tre timers data, spesifiserer man time slik: format: 'YYYY-MM-DDT03'

string
(path)

Man spesifiserer datoen slik: 'YYYY-MM-DD', hvis man skal spørre etter tre timers data, spesifiserer man time slik: format: 'YYYY-MM-DDT03'

string
(path)

Tilgjengelige temalag

string
(path)

Spesifiserer retur formatet.

Verdi Beskrivelse
json json
xml xml
csv Komma separtert fil
GET /GridTimeSeries/Themes/{format}
Returnerer alle temalag

Parameters

Name Description
string
(path)

Spesifiserer retur formatet.

Verdi Beskrivelse
json json
xml xml
csv Komma separtert fil

Responses

{"Name":"rr","Fullname":"Døgnnedbør v2.0","FirstDateInTimeSerie":"1957-01-01","HumanReadableUnit":"mm","RawUnit":"mm","NoDataValue":65535,"TimeResolutionInMinutes":1440}
<Theme>
 <Name>rr</Name>
 <Fullname>Døgnnedbør v2.0</Fullname>
 <FirstDateInTimeSerie>1957-01-01</FirstDateInTimeSerie>
 <HumanReadableUnit>mm</HumanReadableUnit>
 <RawUnit>mm</RawUnit>
 <NoDataValue>65535</NoDataValue>
 <TimeResolutionInMinutes>1440</TimeResolutionInMinutes>
</Theme>
AreaTimeSeries
Tidserie data for flere gridceller
POST /AreaTimeSeries/ByGeoJson
Returnerer tidsserie data for alle gridcellene i polygonet (geojson)

Dette endepunktet bruker du hvis du har et polygon representert av geojson, rings. Her brukes POST metoden, så body for POSTen ser slik ut:

 • Rings: polygon representert av geojson
 • Format: json, xml eller csv (semicolon separert liste)
{
"Theme": "rr",
"StartDate": "2018-01-01",
"EndDate": "2018-01-02",
"Format": "json",
"Rings": "{'rings':[[[270915,6664551],[270872,6664362],[268633,6664858],[268682,6665047],[270405,6664796],[270518,6664739],[270915,6664551]]],'spatialReference':{'wkid':25833}}"
}

OBS! Her brukes en underliggende GIS tjeneste for å gjøre om geojson til gridcelleindekser, er polygonet stort kan dette ta lang tid. Hvis du vet listen med gridcelleindekser anbefaler vi å bruke endepunktet: ByCellIndexCsv

 

Hvis du vil kan du selv finne GridCelleindeksene ved å bruke denne tjenesten: 

https://gis3.nve.no/arcgis/rest/services/geoprocessing/SeNorgeCeller/GPServer/SeNorgeCeller

OBS! POST testen under fungerer ikke. Bruk Postman eller en annen http poster.

POST-body
								

Responses

Forklaring på respons feltene:

 • Theme: kodenavn på temalaget
 • FullName: fullt navn på temalaget
 • NoDataValue: verdi som indikerer at det ikke finnes en verdi
 • StartDate: starttid for den returnerte tidsserien
 • EndDate: sluttdato for den returnerte tidsserien
 • PrognoseStartDate: brukes ikke foreløpig
 • Unit: måleenheten, f.eks: mm, cm, m etc.
 • TimeResolution: tidsoppløsning i minutter
 • CellTimeSeries: list med data for hver enkelt celle
 • CellIndex: SeNorgeCelle ID
 • Altitude: gjennomsnittlig meter over havet for grid cella
 • Data: liste med data, sortert fra startdato
{"Theme":"rr","FullName":"Døgnnedbør v2.0","NoDataValue":65535,"StartDate":"01.01.2018 06:00:00","EndDate":"01.02.2018 06:00:00","PrognoseStartDate":"null","Unit":"mm","TimeResolution":1440,"CellTimeSeries":[{"Altitude":129,"CellIndex":1595670,"Data":[5,6]}]}
POST /AreaTimeSeries/ByCellIndexCsv
Returnerer tidsserie data for alle gridcellene i spørringen

Dette endepunktet bruker du hvis du vet gridcelleindeksene. Her brukes POST metoden, så body for POSTen ser slik ut:

 • CellIndexCsv: komma separert liste med GridCelle indekser
 • Format: json, xml eller csv (semicolon separert liste)
{
"Theme": "rr",
"StartDate": "2018-01-01",
"EndDate": "2018-01-02",
"Format": "json",
"CellIndexCsv": "1595670"
}

 

 

OBS! POST testen under fungerer ikke. Bruk Postman eller en annen http poster.

POST-body
								

Responses

Forklaring på respons feltene:

 • Theme: kodenavn på temalaget
 • FullName: fullt navn på temalaget
 • NoDataValue: verdi som indikerer at det ikke finnes en verdi
 • StartDate: starttid for den returnerte tidsserien
 • EndDate: sluttdato for den returnerte tidsserien
 • PrognoseStartDate: brukes ikke foreløpig
 • Unit: måleenheten, f.eks: mm, cm, m etc.
 • TimeResolution: tidsoppløsning i minutter
 • CellTimeSeries: list med data for hver enkelt celle
 • CellIndex: SeNorgeCelle ID
 • Altitude: gjennomsnittlig meter over havet for grid cella
 • Data: liste med data, sortert fra startdato
{"Theme":"rr","FullName":"Døgnnedbør v2.0","NoDataValue":65535,"StartDate":"01.01.2018 06:00:00","EndDate":"01.02.2018 06:00:00","PrognoseStartDate":"null","Unit":"mm","TimeResolution":1440,"CellTimeSeries":[{"Altitude":129,"CellIndex":1595670,"Data":[5,6]}]}
AggregationTimeSeries
Aggregerte data pr tidsoppløsning for flere gridceller
POST /AggregationTimeSeries/ByGeoJson
Returnerer aggregerte data pr tidsoppløsning for gridcellene i polygonet (geojson)

Dette endepunktet bruker du hvis du har et polygon representert av geojson, rings. Her brukes POST metoden, så body for POSTen ser slik ut:

 • Rings: polygon representert av geojson
 • Format: json, xml eller csv (semicolon separert liste)
 • Method: sum, min, max, avg, median
{
"Theme": "rr",
"StartDate": "2018-01-01",
"EndDate": "2018-01-02",
"Format": "json",
"Method": "sum",
"Rings": "{'rings':[[[270915,6664551],[270872,6664362],[268633,6664858],[268682,6665047],[270405,6664796],[270518,6664739],[270915,6664551]]],'spatialReference':{'wkid':25833}}"
}

OBS! Her brukes en underliggende GIS tjeneste for å gjøre om geojson til gridcelleindekser, er polygonet stort kan dette ta lang tid. Hvis du vet listen med gridcelleindekser anbefaler vi å bruke endepunktet: ByCellIndexCsv

 

Hvis du vil kan du selv finne GridCelleindeksene ved å bruke denne tjenesten:

https://gis3.nve.no/arcgis/rest/services/geoprocessing/SeNorgeCeller/GPServer/SeNorgeCeller

 

OBS! POST testen under fungerer ikke. Bruk Postman eller en annen http poster.

 

POST-body
								

Responses

Forklaring på respons feltene:

 • Theme: kodenavn på temalaget
 • FullName: fullt navn på temalaget
 • NoDataValue: verdi som indikerer at det ikke finnes en verdi
 • StartDate: starttid for den returnerte tidsserien
 • EndDate: sluttdato for den returnerte tidsserien
 • PrognoseStartDate: brukes ikke foreløpig
 • Unit: måleenheten, f.eks: mm, cm, m etc.
 • TimeResolution: tidsoppløsning i minutter
 • Method: Aggregeringsmetoden av alle cellene pr tidsoppøsning: sum, min, max, avg (gjennomsnitt), median
 • Data: liste med aggregerte data pr tidsoppløsning, sortert fra startdato
{"Theme":"rr","FullName":"Døgnnedbør v2.0","NoDataValue":65535,"StartDate":"01.01.2018 06:00:00","EndDate":"01.02.2018 06:00:00","PrognoseStartDate":"null","Unit":"mm","TimeResolution":1440,"Method":"sum","Data":[[5,6]]}
POST /AggregationTimeSeries/ByCellIndexCsv
Returnerer tidsserie data for alle gridcellene i spørringen

Dette endepunktet bruker du hvis du vet gridcelleindeksene. Her brukes POST metoden, så body for POSTen ser slik ut:

 • CellIndexCsv: komma separert liste med GridCelle indekser
 • Format: json, xml eller csv (semicolon separert liste)
 • Method: sum, min, max, avg, median
{
"Theme": "rr",
"StartDate": "2018-01-01",
"EndDate": "2018-01-02",
"Format": "json",
"Method": "sum",
"CellIndexCsv": "1595670"
}

 

OBS! POST testen under fungerer ikke. Bruk Postman eller en annen http poster.

POST-body
								

Responses

Forklaring på respons feltene:

 • Theme: kodenavn på temalaget
 • FullName: fullt navn på temalaget
 • NoDataValue: verdi som indikerer at det ikke finnes en verdi
 • StartDate: starttid for den returnerte tidsserien
 • EndDate: sluttdato for den returnerte tidsserien
 • PrognoseStartDate: brukes ikke foreløpig
 • Unit: måleenheten, f.eks: mm, cm, m etc.
 • TimeResolution: tidsoppløsning i minutter
 • Method: Aggregeringsmetoden av alle cellene pr tidsoppøsning: sum, min, max, avg (gjennomsnitt), median
 • Data: liste med aggregerte data pr tidsoppløsning, sortert fra startdato
{"Theme":"rr","FullName":"Døgnnedbør v2.0","NoDataValue":65535,"StartDate":"01.01.2018 06:00:00","EndDate":"01.02.2018 06:00:00","PrognoseStartDate":"null","Unit":"mm","TimeResolution":1440,"Method":"sum","Data":[[5,6]]}
MultiPointTimeSeries
Returnerer tidsserie data for flere punkter
POST /ByMapCoordinateCsv
Returnerer tidsserie data for alle punktene som er spesifisert (UTM33)

Dette endepunktet bruker du hvis du har flere punkter du vil hente data for. Her brukes POST metoden, så body for POSTen ser slik ut:

 • MapCoordinateCsv: komma separert liste med UTM33 koordinater. x og y er kun separert med mellomrom, 
 • Format: json, xml eller csv (semicolon separert liste)

 

{
"Theme": "tm",
"StartDate": "2023-01-01T00",
"EndDate": "2023-01-02T00",
"Format": "json",
"MapCoordinateCsv": "953709 7938592, 973446 7939784"
}

OBS! POST testen under fungerer ikke. Bruk Postman eller en annen http poster.

POST-body
								

Responses

Forklaring på respons feltene:

 • Theme: kodenavn på temalaget
 • FullName: fullt navn på temalaget
 • NoDataValue: verdi som indikerer at det ikke finnes en verdi
 • StartDate: starttid for den returnerte tidsserien
 • EndDate: sluttdato for den returnerte tidsserien
 • PrognoseStartDate: brukes ikke foreløpig
 • Unit: måleenheten, f.eks: mm, cm, m etc.
 • TimeResolution: tidsoppløsning i minutter
 • CellTimeSeries: list med data for hver enkelt celle
  • X: UTM zone 33N koordinat
  • Y: UTM zone 33N koordinat
  • Altitude: gjennomsnittlig meter over havet for grid cella
  • CellIndex: SeNorgeCelle ID 
  • Data: liste med aggregerte data pr tidsoppløsning, sortert fra startdato
{"Theme":"tm","FullName":"Døgntemperatur","NoDataValue":65535,"StartDate":"01.01.2023 00:00","EndDate":"02.01.2023 00:00","PrognoseStartDate":"null","Unit":"Celcius","TimeResolution":1440,"CellTimeSeries":{"X":953709,"Y":7938592,"Altitude":129,"CellIndex":73923,"Data":[-2.8499999999999659,-2.25]}}

Versjoner

Produksjon

Apiet er ikke versjonert. Det er kun en prod versjon.

Versjon 2.2.0.0 Base URL: https://gts.nve.no/api Opprettet: 01/01/2012

Test

Test versjonen har kun disse lagene: rr, tm, tm3h, rr3h, swe, snowload, datm3h

Versjon 2.2.0.0 Base URL: https://tst-gts.nve.no