Vindkraftdatabase

Introduksjon

Data for utbygde vindkraftverk i Norge

Eksempler

Spørringer i Python

Se get_wind_power_plants_in_operation.py –GitHub for et eksempel på å laste ned data fra NVEs API for vindkraftdatabasen til Excel.

Operasjoner

[ Base url: https://api.nve.no/web/WindPowerplant ]
WindPowerplant
Henter data om vindkraftverk
GET /GetWindPowerPlantsInOperation
Henter vindkraftverk som er i drift

Responses

{"VindkraftAnleggId":20,"Navn":"Bessakerfjellet","IdriftsettelseForsteByggetrinn":"2007-09-10T00:00:00​","AnleggsNr":10413,"InstallertEffekt_MW":57.5,"HovedEierNavn":"MIDGARD VIND AS","HovedEierOrgNr":921894066,"ElspotomraadeNummer":3,"Fylke":"Trøndelag","Kommune":"Åfjord","NormalAArsproduksjon_GWh":175,"Turbiner":[{"AnlKonsNr_Vind":838,"AntallTurbiner":13,"DatoIdriftsatt":"2008-11-30T00:00:00​","DatoUtavdrift":"null","ForventetProd_NormalAAr_GWh":91,"KR_Saksid":22,"TurbinID":69,"TurbinProdusent":"Enercon","TurbinStorrelse_kW":2300,"TurbinType":"E-70","TurbintypeID":12},{"AnlKonsNr_Vind":838,"AntallTurbiner":12,"DatoIdriftsatt":"2007-09-10T00:00:00​","DatoUtavdrift":"null","ForventetProd_NormalAAr_GWh":84,"KR_Saksid":22,"TurbinID":70,"TurbinProdusent":"Enercon","TurbinStorrelse_kW":2300,"TurbinType":"E-70","TurbintypeID":12}],"GjsnittGeneratorytelse":2300,"GjsnittNavhoeyde":64,"GjsnittRotordiameter":71,"EnergiPerSveiptAreal":1768,"AntallOperativeTurbiner":25}

Values

Name Description
VindkraftAnleggId

Integer

Løpenummer for vindkraftanlegget.

Navn

String

Navnet på vindkraftanlegget.

IdriftsettelseForsteByggetrinn

Datetime

Dato for idriftsettelse av første byggetrinn.

AnleggsNr

Integer

Anleggsnummer

InstallertEffekt_MW

Float

Summen av effekten for alle turbinene i vindkraftverket.

HovedEierNavn

String

Navn på eier med størst andel av eierskapet.

HovedEierOrgNr

Integer

Organisasjonsnummer til eier med størst andel av eierskapet.

ElspotomraadeNummer

String

Elspotområde (prisområde) angitt med nummer.

 

Elspotområde 1 (Søraust-Noreg, NO1) omfattar austlege del av Austlandet frå Viken og nordover (bortsett frå den del av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo).

Elspotområde 2 (Sørvest-Noreg, NO2) omfattar sørlege del av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlege del av Vestland.

Elspotområde 3 (Midt-Noreg, NO3) omfattar nordre og vestlege del av Vestland, den delen av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal.

Elspotområde 4 (Nord-Noreg, NO4) omfattar resten av Trøndelag og Nord-Noreg.

Elspotområde 5 (Vest-Noreg, NO5) omfattar midtre del av Vestland opp til Sognefjorden og Indre Sogn, og vestleg del av Viken og Innlandet.

Fylke

String

Navn på fylte anlegget befinner seg.

Kommune

String

Navn på kommunen anlegget befinner seg.

NormalAArsproduksjon_GWh

Float

Normalårsproduksjon. Angitt i GWh.

Turbiner

Array(object)

Liste over turbiner i anlegget:

 

AnlKonsNr_Vind

Integer

Konsesjonsnummer for anlegget.

AntallTurbiner

Integer

Antall turbiner installert i denne anleggsfasen.

DatoIdriftsatt

Datetime

Dato for når turbinene er satt i drift.

DatoUtavdrift

Datetime

Dato for når turbinene er satt it av drift.

ForventetProd_NormalAAr_GWh

Float

Forventet normalårsproduksjonen. Angitt i GWh.

KR_Saksid

Integer

Identifikator for saken for kraftverket.

TurbinID

Integer

Løpenummer for turbin.

TurbinProdusent

String

Produsent av turbin.

TurbinStorrelse_kW

Integer

Den effekt som en turbin er dimensjonert for. Angitt i kW.

TurbinType

String

Type/merke/modell for turbin.

TurbintypeID

Integer

Identifikator for type turbin.

GjsnittGeneratorytelse

Integer

Gjennomsnittlig ytelse på generatoren i vindturbin. Benevning [kW].

GjsnittNavhoeyde

Float

Gjennomsnittlig høyde fra bakkenivå opp til navet hvor rotoren er festet. Også kalt nacellehøyde. Benevning [m].

GjsnittRotordiameter

Float

Gjennomsnittlig diameter på rotor.

EnergiPerSveiptAreal

Float

Energi per sveipt areal, er generatorytelse delt på arealet til rotoren. Benevning [kWh/m2].

AntallOperativeTurbiner

Integer

Antall operative turbiner i anlegget.

GET /GetWindPowerPlants
Henter alle vindkraftverk, også kraftverk som ikke lenger er i drift

Responses

{"VindkraftAnleggId":20,"Navn":"Bessakerfjellet","IdriftsettelseForsteByggetrinn":"2007-09-10T00:00:00​","AnleggsNr":10413,"InstallertEffekt_MW":57.5,"HovedEierNavn":"MIDGARD VIND AS","HovedEierOrgNr":921894066,"ElspotomraadeNummer":3,"Fylke":"Trøndelag","Kommune":"Åfjord","NormalAArsproduksjon_GWh":175,"Turbiner":[{"AnlKonsNr_Vind":838,"AntallTurbiner":13,"DatoIdriftsatt":"2008-11-30T00:00:00​","DatoUtavdrift":"null","ForventetProd_NormalAAr_GWh":91,"KR_Saksid":22,"TurbinID":69,"TurbinProdusent":"Enercon","TurbinStorrelse_kW":2300,"TurbinType":"E-70","TurbintypeID":12},{"AnlKonsNr_Vind":838,"AntallTurbiner":12,"DatoIdriftsatt":"2007-09-10T00:00:00​","DatoUtavdrift":"null","ForventetProd_NormalAAr_GWh":84,"KR_Saksid":22,"TurbinID":70,"TurbinProdusent":"Enercon","TurbinStorrelse_kW":2300,"TurbinType":"E-70","TurbintypeID":12}],"GjsnittGeneratorytelse":2300,"GjsnittNavhoeyde":64,"GjsnittRotordiameter":71,"EnergiPerSveiptAreal":1768,"AntallOperativeTurbiner":25}

Values

Name Description
VindkraftAnleggId

Integer

Løpenummer for vindkraftanlegget.

Navn

String

Navnet på vindkraftanlegget.

IdriftsettelseForsteByggetrinn

Datetime

Dato for idriftsettelse av første byggetrinn.

AnleggsNr

Integer

Anleggsnummer

InstallertEffekt_MW

Float

Summen av effekten for alle turbinene i vindkraftverket.

HovedEierNavn

String

Navn på eier med størst andel av eierskapet.

HovedEierOrgNr

Integer

Organisasjonsnummer til eier med størst andel av eierskapet.

ElspotomraadeNummer

String

Elspotområde (prisområde) angitt med nummer.

 

Elspotområde 1 (Søraust-Noreg, NO1) omfattar austlege del av Austlandet frå Viken og nordover (bortsett frå den del av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo).

Elspotområde 2 (Sørvest-Noreg, NO2) omfattar sørlege del av Viken, mesteparten av Vestfold og Telemark, Agder, Rogaland og sørlege del av Vestland.

Elspotområde 3 (Midt-Noreg, NO3) omfattar nordre og vestlege del av Vestland, den delen av Innlandet som ligg vest og nord for Vågåmo, Møre og Romsdal og Trøndelag til Tunnsjødal.

Elspotområde 4 (Nord-Noreg, NO4) omfattar resten av Trøndelag og Nord-Noreg.

Elspotområde 5 (Vest-Noreg, NO5) omfattar midtre del av Vestland opp til Sognefjorden og Indre Sogn, og vestleg del av Viken og Innlandet.

Fylke

String

Navn på fylte anlegget befinner seg.

Kommune

String

Navn på kommunen anlegget befinner seg.

NormalAArsproduksjon_GWh

Float

Normalårsproduksjon. Angitt i GWh.

Turbiner

Array(object)

Liste over turbiner i anlegget:

 

AnlKonsNr_Vind

Integer

Konsesjonsnummer for anlegget.

AntallTurbiner

Integer

Antall turbiner installert i denne anleggsfasen.

DatoIdriftsatt

Datetime

Dato for når turbinene er satt i drift.

DatoUtavdrift

Datetime

Dato for når turbinene er satt it av drift.

ForventetProd_NormalAAr_GWh

Float

Forventet normalårsproduksjonen. Angitt i GWh.

KR_Saksid

Integer

Identifikator for saken for kraftverket.

TurbinID

Integer

Løpenummer for turbin.

TurbinProdusent

String

Produsent av turbin.

TurbinStorrelse_kW

Integer

Den effekt som en turbin er dimensjonert for. Angitt i kW.

TurbinType

String

Type/merke/modell for turbin.

TurbintypeID

Integer

Identifikator for type turbin.

GjsnittGeneratorytelse

Integer

Gjennomsnittlig ytelse på generatoren i vindturbin. Benevning [kW].

GjsnittNavhoeyde

Float

Gjennomsnittlig høyde fra bakkenivå opp til navet hvor rotoren er festet. Også kalt nacellehøyde. Benevning [m].

GjsnittRotordiameter

Float

Gjennomsnittlig diameter på rotor.

EnergiPerSveiptAreal

Float

Energi per sveipt areal, er generatorytelse delt på arealet til rotoren. Benevning [kWh/m2].

AntallOperativeTurbiner

Integer

Antall operative turbiner i anlegget.

Versjoner

Produksjon

Versjon 1.0 Base URL: https://api.nve.no/web/WindPowerplant