Hydrologiske data

Introduksjon

NVE tilbyr et hydrologisk API (HydAPI) som leverer både historiske og helt ferske data.

HydAPI’et leverer ut observasjonsdata og metadata for serier.

Dette måler vi:
Det er samlet store mengder målinger fra norske vassdrag med start tilbake på 1800-tallet.

De viktigste parameterne vi måler og lagrer er vannstand, vannføring, snødybde, grunnvann, vanntemperatur og lufttemperatur

Antall verdier
Det hydrologiske API’et eksponerer data fra ca 1800 stasjoner som både er aktive og nedlagte. Totalt er det ca 8500 serier som er tilgjengelige.

Bruk av API’et

Alle data er åpne for alle. Men vi krever at du registrerer deg som bruker for å tilgang til disse.

HydAPI er basert på REST. Det leverer data som JSON

Dokumentasjonen for HydAPI’er er på engelsk.

Link til Hydrologisk API: https://hydapi.nve.no

Swagger definisjon: https://hydapi.nve.no/swagger/index.html?urls.primaryName=V1