Nettleiestatistikk

Formålet med statistikken er å gi et bilde av nettleien som en typisk kunde vil møte i ulike nettområder. Statistikken viser også hvordan nettleien utvikler seg over tid.

Statistikken gjengir nettleien på hvert nettnivå. Den inneholder bare nettleie for prioritert overføring (ikke utkoblbart forbruk).

Nettselskapene rapporterer tariffer til NVE i januar hvert år og ved tariffendringer i løpet av året. NVE har ikke kontrollert nettselskapenes omregning av nettleien og kan ikke garantere at det er beregnet i henhold til gjeldene forskrifter.

Les mer på Nettleiestatistikk - NVE

Dataene under er hentet fra: https://biapi.nve.no/nettleiestatistikk/swagger/index.html