Vassmagasinstatistikk

UTGÅTT

Introduksjon

Vassmagasinstatistikken er utarbeidd av NVE og blir publisert ukentlig. Statistikken skal omfatte magasin som samla har 97,5 prosent av den totale magasinkapasiteten til landet (84,3 TWh).

Operasjoner

[ Base url: http://api.nve.no/web/EnergyMarket ]
Vassmagasinstatistikk
GET /Currentweek/
Hent data for inneværende uke

Responses

{"Aar":2017,"Uke":28,"RelFyllGrad":71.4,"EndringFraForrigeUke":2.1,"InnholdGWh":58713,"Omr":"NO"}

Values

Name Description
Aar

Hvilket år som gjelder for dataene

Uke

Hvilken uke som gjelder for dataene

RelFyllGrad

Relativ fyllingsgrad i %

EndringFraForrigeUke

Prosentpoeng endring av relativ fyllingsgrad i forhold til uken før

InnholdGWh

Totalt energiinnhold for hele landet målt i GWh

Omr
NO Hele Norge

Versjoner

Produksjon

Versjon 1 Base URL: http://api.nve.no/web/EnergyMarket